SI AS 1111 Jožefinski kataster za Koroško, 1784-1790 (Fond)

Tektonika arhiva-Kontekst


Elementi identifikacije

Signatura PE:SI AS 1111
Signatura PE AP:SI AS 1111
Naslov PE:Jožefinski kataster za Koroško
Čas nastanka PE:1784 - 1790
Količina PE:40 knjig
Obseg (tekoči metri):0,90
Nivo popisa:Fond

Elementi izvora

Historiat PE:Glej AS 175.
Jožefinski kataster za Koroško, odbrano gradivo, delno v originalu in delno v kopijah, je bil prevzet v AS iz Avstrije po meddržavni pogodbi iz leta 1923 v 1. predaji 15. 10. 1976.

Elementi vsebine in ureditve

Vsebina PE:- katastrske občine:
Avše, Bistra, Brežnica, Črna, Črni Vrh, Dobrava, Fara, Guštanj, Janše, Jazbina, Javorje, Kotlje, Kozjek, Lamberk, Lanstegg, Leše, Ludranski Vrh, Mežiška vas, Mežiški Breg, Navršnikov Vrh, Plat, Podgorje, Podkraj, Poljane, Prežkov Vrh, Prevalje, Sela, Spodnje Jezersko, Stražiše, Strojna, Suhi Vrh, Št. Danijel, Tolsti Vrh, Topla, Verdinje, Zagrad, Zeleni Breg, Zgornje Jezersko/

Elementi dostopnosti in uporabe

Pripomočki za uporabo:prevzemni seznam 1976
 

Uporaba

Konec nedostopnosti:31.12.1790
Potrebno dovoljenje:ni omejitve
Možnost uporabe:na razpolago
Dostopnost:javno dostopno
 

URL za določeno popisno enoto

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=25426
 
Začetna stran|Košaricanobenega vnosa|Prijava|de en fr it nl sl ar hu ro
Pregledi in iskanja po podatkovni zbirki ARS