SI AS 1111 Jožefinski kataster za Koroško, 1784-1790 (Fond)

Archive plan context

 

Elementi identifikacije

Signatura PE:SI AS 1111
Signatura PE AP:SI AS 1111
Naslov PE:Jožefinski kataster za Koroško
Čas nastanka PE:1784 - 1790
Obseg PE:40 knjig
Obseg (tekoči metri):0.90
Nivo popisa:Fond
 

Elementi izvora

Historiat PE:Glej AS 175.
Jožefinski kataster za Koroško, odbrano gradivo, delno v originalu in delno v kopijah, je bil prevzet v AS iz Avstrije po meddržavni pogodbi iz leta 1923 v 1. predaji 15. 10. 1976.
 

Elementi vsebine in ureditve

Vsebina PE:- katastrske občine:
Avše, Bistra, Brežnica, Črna, Črni Vrh, Dobrava, Fara, Guštanj, Janše, Jazbina, Javorje, Kotlje, Kozjek, Lamberk, Lanstegg, Leše, Ludranski Vrh, Mežiška vas, Mežiški Breg, Navršnikov Vrh, Plat, Podgorje, Podkraj, Poljane, Prežkov Vrh, Prevalje, Sela, Spodnje Jezersko, Stražiše, Strojna, Suhi Vrh, Št. Danijel, Tolsti Vrh, Topla, Verdinje, Zagrad, Zeleni Breg, Zgornje Jezersko/
 

Elementi dostopnosti in uporabe

Pripomočki za uporabo:prevzemni seznam 1976
 

Usage

End of term of protection:12/31/1790
Permission required:ni omejitve
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:javno dostopno
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=25426
 
 
Home|Shopping cartno entries|Login|sl en de fr
Online queries in ARS database
Search
Last search result
Workbooks
Shopping cart
Info Corner