SI AS 1173 Zveza arhitektov Slovenije, 1951-1974 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 1173
Ref. code AP:SI AS 1173
Former reference codes:AS 1173
Title:Zveza arhitektov Slovenije
Creation date(s):1951 - 1974
Extent:55 škatel
18 ovojev
Running meters:6.50
Level:Fond/zbirka

Information on context

Name of the creator / provenance:Zveza arhitektov Slovenije (1951)
Zveza inženirjev in tehnikov Ljudske republike Slovenije
Administration history:Slovenski arhitekti so se po 2. svetovni vojni prvič povezali v strokovno in znanstveno združenje leta 1951, ko je bilo ustanovljeno Društvo arhitektov Slovenije. Društvo je bilo kasneje preimenovano v zvezo. Izdajalo je znanstveno revijo Arhitektura in urbanizem.
Archival history:Gradivo je 20. 11. 1984 izročil Arhitekturni muzej Ljubljana.

Information on content and structure

Content:spisi 1951-1973/ posvetovanja 1954-1959/ idejni projekti/ natečaji po Sloveniji in Jugoslaviji 1953-1973/ mednarodni natečaji 1952-1959, 1961-1973/ zapisniki plenumov/ kongresi 1951-1954, 1960-1961/ okrožnice 1967-1972/ računi/ posvetovanja, proslave, razstave/ stanovske zadeve 1951-1959/ zazidalni predlogi/ natečajne podloge/ revija Arhitektura in urbanizem 1960-1968/ romunska delegacija 1974/ gradivo Zveze inženirjev in tehnikov LRS/

Conditions of access and use

Finding aids:prevzemni seznam 1984
 

Descriptors

Entries:  Zveza arhitektov Slovenije (1951-) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Zveza inženirjev in tehnikov Ljudske republike Slovenije ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
 

Usage

End of term of protection:12/31/1974
Permission required:ni omejitve
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:javno dostopno
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=25586
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database