SI AS 1206 Vilfan, rodbina, 1920-1985 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 1206
Ref. code AP:SI AS 1206
Former reference codes:AS 1206
Title:Vilfan, rodbina
Creation date(s):1920 - 1985
Extent:164 škatel
Running meters:20.50
Archival Material Types:spisovno gradivo
Level:Fond/zbirka

Information on context

Name of the creator / provenance:Vilfan, rodbina
Vilfan Josip (1878-1955)
Vilfan Joža (1908-1987)
Vilfan Marija (1912-1994)
Administration history:Vilfan Josip mlajši (Trst, 30. 8. 1878 - Beograd, 8. 3. 1955), politik. Na dunajski univerzi je študiral pravo in bil 1901 promoviran. Deloval je v Trstu, Pulju, na Dunaju in v Beogradu. V politično življenje je stopil 1906 z izvolitvijo za tajnika tržaške Edinosti. Zavzemal se je za uveljavljanje Slovencev na Tržaškem. Sodeloval je pri ustanavljanju Narodnega sveta v Ljubljani. Po italjanski zasedbi Primorske novembra 1918 je prevzel vodstvo slovenske narodne stranke na Tržaškem in postal ena osrednjih slovenskih političnih osebnosti v Italiji. Dvakrat je bil izvoljen v italijanski parlament.
Vilfan Joža (Trst, 6. 7. 1908 - Ljubljana, 21. 11. 1987), politik in diplomat. Študiral je pravo v Rimu, na Dunaju in v Ljubljani, 1933 je bil promoviran. Med vojnama je aktivno sodeloval v levičarskem študentovskem gibanju, bil je član KPJ od 1934. Deloval je kot odvetnik v Kranju. V času NOB je kot aktivist OF opravljal razne politične naloge. Leta 1943 ga je vodstvo OF poslalo na Primorsko, kjer je bil kooptiran za člana pokrajinskega vodstva OF za Primorsko. Po vojni je opravljal številne funkcije v Ministrstvu za zunanje zadeve SFRJ, med drugim kot veleposlanik v Indiji in Burmi, pomočnik zunanjega ministra, podpredsednik Izvršnega sveta SRS itd. Objavil je številne članke o manjšinskih vprašanjih, o Slovenskem primorju, zunanjepolitičnih in notranjepolitičnih problemih itd.
Vilfan Marija, glej AS 1908.
Archival history:Gradivo je bilo prevzeto večkrat: 30. 5. 1986 ga je izročil dr. Joža Vilfan, po letu 1991 pa Marija Vilfan.

Information on content and structure

Content:- Josip Vilfan mlajši: poslanec v italijanskem parlamentu/
- Joža Vilfan: osebni dokumenti/ privatna in javna korespondenca/ fotografije/ izpiski/ beležke/ gradivo o službenih potovanjih in članstvu v domačih in tujih mednarodnih organizacijah/ gradivo o šolanju in političnem delovanju pred II. svetovno vojno in v času NOB na Primorskem/ jugoslovanski ambasador v Indiji 1952-1953/
- Marija Vilfan: korespondenca 1937-1988/ posebno udejstvovanje (društvo Triglav, Udruženje studentkinja beogradskog univerziteta, delo v KPJ in CK ZKS, direktorica Cankarjeve založbe)/ članki, predavanja in razprave/
- življenjepisi Marije, Boštjana in Jerneja Vilfana/
- družina Bukovec: korespondenca 1945-1971/

Conditions of access and use

Access regulations:Družinska korespondenca zaprta za uporabo do leta 2043. Izjemoma dovoljujejo uporabo gradiva dediči darovalke Marije Vilfan.
Gradivo vsebuje tudi osebne podatke, ki so skladno z arhivsko zakonodajo nedostopni. Gradivo oz. varovani osebni podatki v njem postanejo dostopni 75 let po nastanku gradiva ali 10 let po smrti posameznika, na katerega se podatki nanašajo, če je datum smrti znan.
Language:angleški
italijanski
francoski
srbski
Finding aids:prevzemni popis 2003

Information on related materials

Originals (existence, storage location):Del gradiva hrani Zgodovinski arhiv Ljubljana.
Publications:- Slovenski biografski leksikon, 13. zv., Ljubljana 1982, str. 467 - 471
 

Descriptors

Entries:  Vilfan, rodbina ([ARS] družina/rodbina\)
  Vilfan Josip (1878-1955), politik ([ARS] fizična oseba\)
  Vilfan Marija (1912-1994), novinarka, političarka ([ARS] fizična oseba\)
  Vilfan Joža (1908-1987), dr., politik, diplomat ([ARS] fizična oseba\)
 

Files

Files:
 

Usage

End of term of protection:12/31/2060
Permission required:dovoljenje izročitelja
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:varstvo osebnih podatkov
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=25649
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database