SI AS 1250 Murko Vladimir, 1824-1986 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 1250
Ref. code AP:SI AS 1250
Former reference codes:AS 1250
Title:Murko Vladimir
Creation date(s):1824 - 1986
Extent:8 škatel
Running meters:0.90
Level:Fond/zbirka

Information on context

Name of the creator / provenance:Murko Vladimir (1906-1986)
Administration history:Murko Vladimir (Gradec, Graz, 4. 3. 1906 - Ljubljana, 11. 12. 1986), pravnik ter raziskovalec zgodovine kulture in znanosti. Pravo je študiral v Ljubljani, 1929 je promoviral. Od 1938 je delal na Pravni fakulteti v Ljubljani, v letih 1947 - 1976 je bil redni profesor za javne in mednarodne finance na omenjeni fakulteti. Znanstveno je preučeval javne finance, zgodovino denarništva na Slovenskem, gospodarsko problematiko Krasa, vprašanja zamejskih Slovencev, delovanje J. Ressla.... Napisal je okrog 30 knjig, daljših študij in skript ter nad 200 znanstvenih razprav in strokovnih člankov.
Archival history:Gradivo je 16. 6. 1988 podarila Marta Murko iz Ljubljane.

Information on content and structure

Content:biografija/ bibliografija/ korespondenca/ objavljeni članki in razprave/ predavanja/ časopisni izrezki/ revije/ vabila/

Conditions of access and use

Access regulations:Gradivo vsebuje tudi osebne podatke, ki so skladno z arhivsko zakonodajo nedostopni. Gradivo oz. varovani osebni podatki v njem postanejo dostopni 75 let po nastanku gradiva ali 10 let po smrti posameznika, na katerega se podatki nanašajo, če je datum smrti znan.
Finding aids:prevzemni seznam 1988

Information on related materials

Publications:- Enciklopedija Slovenije 7, Ljubljana 1993, str. 240
 

Descriptors

Entries:  Murko Vladimir (1906-1986), dr., pravnik ([ARS] fizična oseba\)
 

Files

Files:
 

Usage

End of term of protection:12/31/2061
Permission required:_
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:varstvo osebnih podatkov
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=25792
 
Home|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database