SI AS 1320 Bilimovič Aleksander, 1934-1936 (Fond)

Tektonika arhiva-Kontekst


Elementi identifikacije

Signatura PE:SI AS 1320
Signatura PE AP:SI AS 1320
Prejšnje signature PE:AS 1320
Naslov PE:Bilimovič Aleksander
Čas nastanka PE:1934 - 1936
Količina PE:1 mapa
Obseg (tekoči metri):0,00
Nivo popisa:Fond

Elementi izvora

Ime ustvarjalca AG:Bilimovič Aleksander
Historiat ustvarjalca:Bilimovič Aleksander (Žitomir, Ukrajina, 25. 5. 1876 - ZDA, neznano), ekonomist in pravnik. Pravo je študiral v Kijevu, doktoriral je v St. Petersburgu iz narodnega gospodarstva, finančne vede in statistike. 1920 - 1945 je bil profesor na Pravni fakulteti v Ljubljani. Ob koncu 2. svetovne vojne je emigriral v ZDA.
Historiat PE:Gradivo je leta 1948 AS izročil FZC.

Elementi vsebine in ureditve

Vsebina PE:korespondenca z V. Isajevim, E. Sprektorskim/

Elementi dostopnosti in uporabe

Pripomočki za uporabo:arhivski popis 1966

Elementi povezav

Objave arhivskega gradiva:- Enciklopedija Slovenije 1, Ljubljana 1987, str. 269
 

Deskriptorji

Vnosi:  Bilimovič Aleksander (1876-1963), ruski pravnik in univerzitetni predavatelj (Fizične osebe\)
 

Uporaba

Konec nedostopnosti:31.12.1936
Potrebno dovoljenje:ni omejitve
Možnost uporabe:na razpolago
Dostopnost:javno dostopno
 

URL za določeno popisno enoto

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=25946
 
Začetna stran|Košaricanobenega vnosa|Prijava|de en fr it nl sl ar hu ro
Pregledi in iskanja po podatkovni zbirki ARS