SI AS 1322 Zbirka Vladimirja Krivica, 1930-1988 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 1322
Ref. code AP:SI AS 1322
Former reference codes:AS 1322
Title:Zbirka Vladimirja Krivica
Creation date(s):1930 - 1988
Extent:7 škatel
1 mapa
Running meters:1.10
Level:Fond/zbirka

Information on context

Name of the creator / provenance:Krivic Vladimir
Čas obstoja ustvarjalca:1914 - 1996
Administration history:Krivic Vladimir - Matevž ali Justin (Idrijski Log, 26. 4. 1914 -), pravnik. Leta 1937 je diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani. Bil je član KPJ od 1936. Kot ilegalec je deloval v Ljubljani od 1941, postal je organizator radijskega sektorja Centralne tehnike KPS, bil je član OO OF. Od 1942 je bil v partizanih. Po vojni je bil med drugim pomočnik ministra za zunanje zadeve FLRJ, javni tožilec LRS, predsednik kontrolne komisije LRS, predsednik Vrhovnega sodišča LRS, predsednik Ustavnega sodišča SRS in sodnik Ustavnega sodišča SFRJ.

Information on content and structure

Content:gradivo o NOB v Ljubljani, ki ga je zbral Vladimir Krivic pri pisanju knjig Ljubljana v ilegali in Junaška Ljubljana/

Conditions of access and use

Finding aids:arhivski popis 1998

Information on related materials

Publications:- Enciklopedija Slovenije 6, Ljubljana 1992, str. 18
 

Descriptors

Entries:  Krivic Vladimir - Justin (1914-1996), pravnik, politik ([ARS] fizična oseba\)
 

Usage

End of term of protection:12/31/1988
Permission required:ni omejitve
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:javno dostopno
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=25950
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database