SI AS 1506 Slovenski klub na Univerzi v Ljubljani, 1936-1941 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 1506
Ref. code AP:SI AS 1506
Former reference codes:AS 1506
Title:Slovenski klub na Univerzi v Ljubljani
Creation date(s):1936 - 1941
Extent:1 mapa
Running meters:0.05
Level:Fond/zbirka

Information on context

Name of the creator / provenance:Slovenski klub na Univerzi v Ljubljani (1936-1941)
Administration history:Novembra leta 1936 je del akademske levičarsko usmerjene mladine ustanovil Slovenski klub z namenom, da bi obravnavali in študirali slovenske probleme. Leta 1938 je klub organiziral delovni tabor v Št. Danielu nad Prevaljami, na katerem so študentje preučevali razmere med prebivalstvom, da bi pokazali kako težko živijo ljudje. Izdajali so glasilo "1551", ob prvi obletnici obstoja kluba pa so izdali brošuro Naši pogledi. Slovenski klub je bila legalna organizacija študentovske levice. V njem je delovalo tudi precej komunistov. Septembra leta 1940 je univerzitetni svet zagrozil organom kluba, da bo društvo razpustil, če ne bodo prenehali s komunistično propagando, ki je bila prepovedana, in izključili z univerze vse vidne komuniste. Temu se je vodstvo kluba uprlo. Leta 1941 so bili člani kluba med soorganizatorji demonstracij proti trojnemu paktu. Aprila 1941 je velik del članov kluba šel med prostovoljce, ki jih je organizirala KPS. Maja 1941 sta Slovenski klub in Zarja (AS 1672) organizirala skupni odbor OF na univerzi. V njem sta bila po dva predstavnika vsakega kluba. Po nalogu KPS so študentje, ki so bili člani Slovenskega kluba, organizirali po posameznih fakultetah skupine, ki so postale revolucionarno jedro univerze. Mnogo od njih jih je potem odšlo tudi v partizane.

Information on content and structure

Content:letak 1936/ seznam članov/ pristopnice 1936-1940/ pole s podpisi/ dopisi 1937-1940/ zapisniki sej 1940-1941/ izrezki iz časopisov/

Conditions of access and use

Finding aids:arhivski popis

Information on related materials

Publications:- Petdeset let slovenske univerze v Ljubljani, Ljubljana 1969
 

Descriptors

Entries:  Slovenski klub na Univerzi v Ljubljani (1936-1941) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
 

Usage

End of term of protection:12/31/1941
Permission required:ni omejitve
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:javno dostopno
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=26301
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database