SI AS 1507 Akademsko društvo Triglav, 1910-1941 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 1507
Ref. code AP:SI AS 1507
Former reference codes:AS 1507
Title:Akademsko društvo Triglav
Creation date(s):1910 - 1941
Extent:1 škatla
Running meters:0.10
Level:Fond/zbirka

Information on context

Name of the creator / provenance:Akademsko društvo Triglav (1875-1941)
Administration history:Akademsko društvo Triglav je bilo ustanovljeno leta 1875 v Gradcu. Njegov namen je bil, da vzbudi v slovenskih akademskih vrstah oziroma v mladini narodno zavest in jo preko svojega članstva prenese na široke narodne plasti. Glavne točke delovanja so bile: organiziranje izletov v domače kraje, narodno obrambno delo, petje in predavanja ter debatni večeri o socialnih in ekonomskih problemih. Med prvo svetovno vojno je delo precej zamrlo. Februarja leta 1920 je bil sedež društva prenešen v Zagreb, 7. 5. 1922 pa je bila ustanovljena tudi podružnica v Ljubljani. Društvo je bilo aktivno v študentskem življenju, močna socialna orientacija članstva je sčasoma povzročila prehajanje triglavanov na marksistično svetovnonazorsko stališče. Marca 1934 je bil z dekretom banske uprave Dravske banovine ljubljanski Triglav razpuščen.

Information on content and structure

Content:spominska knjiga 1910-1938: slike, časopisna poročila, letna poročila o delu, vabila, letaki itd./ prepis zapisnika 17. občnega zbora 1938/ brošura Beseda o našem delu 1933/ dopisi/

Information on related materials

Publications:- Petdeset let slovenske univerze v Ljubljani, Ljubljana 1969
 

Descriptors

Entries:  Akademsko društvo Triglav (1875-1941) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
 

Usage

End of term of protection:12/31/1941
Permission required:ni omejitve
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:javno dostopno
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=26303
 
Home|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database