SI AS 1524 Kocmur Ivan, 1901-1940 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 1524
Ref. code AP:SI AS 1524
Former reference codes:AS 1524
Title:Kocmur Ivan
Creation date(s):1901 - 1940
Extent:1 škatla
Running meters:0.10
Level:Fond/zbirka

Information on context

Name of the creator / provenance:Kocmur Ivan (1881-1942)
Administration history:Kocmur Ivan (Ljubljana, 24. 6. 1881 - 19.8.1942), publicist in politik. Bil je predsednik Splošnega delavskega napredno izobraževalnega, pravovarstvenega in podpornega društva v Ljubljani, predsednik Splošne delavske zveze Vzajemnost (1909 - 1913), predsednik JSDS za Ljubljano (1920 - 1922), član načelstva Kluba občinskih svetovalcev JSDS Ljubljana, urednik časopisa Slovenska zemlja, občinski svetnik (1920 - 1922). Leta 1913 je izdal Družinski koledar, 1934 - 1939 pa spomine.
Archival history:Gradivo je prodal AS Janez Kocmur junija 1957.

Information on content and structure

Content:sodnijski spori in tožbe 1910-1935/ volitve v narodno skupščino 1935/ volilni imenik za Ljubljano 1908/ pisma A. Prepeluha, J. Berdajsa, A. Kristana, I. Regenta, J. Petriča, F. Uratnika 1901-1921/ dopisi in časopisni izrezki o vajencih 1908-1909/ arhiv Splošne delavske zveze Vzajemnost v Ljubljani 1909-1913, 1940/ dopisi v zvezi s predavanjem I. Cankarja 1913/ seznam veleposestnikov v Sloveniji 1920/ gradivo v zvezi z I. Kocmurjem kot občinskim svetnikom 1920-1922/ dopisi v zvezi z izdajo in kolportažo časopisa Slovenska zemlja 1935/ Konferenca jugoslovanskih socijalno demokratičnih delavskih zaupnikov 1921/ arhiv JSDS za Ljubljano 1909-1923/ VI. zbor JSDS v Trstu 1907/ razno 1909-1938/

Conditions of access and use

Finding aids:arhivski popis 1956

Information on related materials

Publications:- Enciklopedija Slovenije 5, Ljubljana 1991, str. 177
 

Descriptors

Entries:  Kocmur Ivan (1881-1942) ([ARS] fizična oseba\)
 

Usage

End of term of protection:12/31/1940
Permission required:ni omejitve
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:javno dostopno
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=26335
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database