SI AS 1541 Vergan Jože, 1931-1945 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 1541
Ref. code AP:SI AS 1541
Former reference codes:AS 1541
Title:Vergan Jože
Creation date(s):1931 - 1945
Extent:1 mapa
Running meters:0.01
Level:Fond/zbirka

Information on context

Name of the creator / provenance:Vergan Jože (1904-1975)
Administration history:Vergan Jože (Popetre pri Sežani, 6. 2. 1904 - Izola, 15. 7. 1975), politični delavec. Kot zaveden Slovenec je sodeloval v naprednem in protifašističnem gibanju, zato je bil preganjan in večkrat zaprt. Leta 1921 je bil sprejet v KPJ. Zaradi preganjanja je leta 1933 pobegnil v Jugoslavijo, naslednje leto pa v Francijo. Od 1936 do 1939 je bil borec internacionalnih brigad v Španiji, nato je bil ujet in zaprt v Saint Cyprianu. Julija 1940 je ušel iz zapora in se povezal s komitejem francoskega protifašističnega odpora, v katerem je sodeloval do osvoboditve Francije. Od novembra 1944 je bil uslužbenec na jugoslovanskem konzulatu v Marseillesu ter v jugoslovanski vojni misiji. Maja 1945 je odpotoval v Split kot komandant jugoslovanskega transporta. Demobiliziral se je leta 1947. Nato je delal pri OLO Koper in bil nazadnje upravnik Ljudske menze v Izoli. Leta 1956 se je upokojil. Bil je nosilec partizanske spomenice 1941.
Archival history:Gradivo je ZA CK ZKS prodal Jože Vergan leta 1959.

Information on content and structure

Content:dopisi 1937-1945/ razne izkaznice/ fotografije/ robčki/ našitki/

Conditions of access and use

Finding aids:prevzemni seznam 1959
 

Descriptors

Entries:  Vergan Jože (1904-1975) ([ARS] fizična oseba\)
 

Usage

End of term of protection:12/31/1945
Permission required:ni omejitve
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:javno dostopno
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=26368
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database