SI AS 1544 Mlada Soča, društvo mladih primorskih emigrantov, 1931-1931 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 1544
Ref. code AP:SI AS 1544
Former reference codes:AS 1544
Title:Mlada Soča, društvo mladih primorskih emigrantov
Creation date(s):1931 - 1931
Extent:1 mapa
Running meters:0.02
Level:Fond/zbirka

Information on context

Name of the creator / provenance:Mlada Soča, društvo mladih primorskih emigrantov
Administration history:Mnogi primorski Slovenci so se pred aretacijami in konfinacijami, ki so jih izvajale italijanske oblasti, zlasti v času fašizma, pa tudi zaradi gospodarske krize, umaknili in emigrirali v matično domovino (ocene se gibljejo med 70 in 80 tisoč). V Jugoslaviji so ustanovili več organizacij. Tako so v povezavi z društvom Soča mladi primorski emigranti ustanovili Mlado Sočo, ki je delovala samostojno. Spomenico ob njeni ustanovitvi je skupaj z Maksom Valičem pripravil Srečko Vilhar. V okviru društva so organizirali tudi ilegalne trojke in izvajali propagandne in sabotažnime akcije v Italiji. O prenehanju delovanja društva ni podatkov.
Archival history:Gradivo je skril na Dobrovi pri Ljubljani član Mlade Soče Maks Valič, ki je padel kot borec prve prekomorske brigade leta 1945 v Srbiji. Slučajno ga je našel pri podiranju drevja v gozdu Franc Tomažič iz Brda pri Ljubljani in ga predal Zgodovinskemu arhivu CK ZKS 29. 11. 1959. O tem, kdaj je bilo gradivu priložen elaborat Srečka Vilharja, ni podatkov.

Information on content and structure

Content:koncept spomenice Mlade Soče 1931/ dve pismi neznanih avtorjev 1931/ opis delovanja primorske emigracije v Ljubljani, ustanovitve društva Mlada Soča in delovanja Maksa Valiča (avtor Srečko Vilhar 1950)/
 

Descriptors

Entries:  Mlada Soča, društvo mladih primorskih emigrantov ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
 

Usage

End of term of protection:12/31/1931
Permission required:ni omejitve
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:javno dostopno
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=26374
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database