SI AS 1562 Snoj Franc, 1943-1944 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 1562
Ref. code AP:SI AS 1562
Former reference codes:AS 1562
Title:Snoj Franc
Creation date(s):1943 - 1944
Extent:1 škatla
Running meters:0.10
Level:Fond/zbirka

Information on context

Name of the creator / provenance:Snoj Franc (1902-1962)
Administration history:Snoj Franc (Izlake, Medijske Toplice, 28. 1. 1902 - Ljubljana, 22. 4. 1962), politik. Udejstvoval se je v katoliških mladinskih organizacijah, zlasti v deklaracijskem gibanju in končal zadružno šolo. Leta 1937 je bil predsednik Zveze gasilcev Jugoslavije. Leta 1938 je bil izvoljen za narodnega poslanca. Bil je minister brez listnice v vladah Stojadinovića, Cvetkovića in Simovića 1938 - 1941. Aprila 1941 je emigriral z drugimi ministri najprej v Jeruzalem in Kairo, nato pa v ZDA, od koder je junija 1943 odšel v London. Septembra 1944 se je vrnil v Slovenijo, na osvobojeno ozemlje in je sodeloval v NOB. V prvi slovenski vladi je bil minister za lokalni promet. Na listi OF je bil novembra 1945 izvoljen v Ljudsko skupščino FLRJ. Avgusta 1947 je bil aretiran in obsojen na 7 let prisilnega dela (v Nagodetovem procesu) z obtožbo, da je sodeloval s tujo obveščevalno službo. Po štirih letih je bil izpuščen.
Archival history:Gradivo je leta 1986 izročil Mitja Ribičič ZA CK ZKS.

Information on content and structure

Content:štirje zvezki dnevniških zapiskov/ prepisi člankov/
Comments:Del gradiva hrani tudi arhiv MNZ.

Conditions of access and use

Finding aids:arhivski popis - na kartoteki

Information on related materials

Publications:- Slovenski biografski leksikon, 15. zv., Ljubljana 1967, str. 401
- Enciklopedija Slovenije 12, Ljubljana 1998, str. 98 - 99
 

Descriptors

Entries:  Snoj Franc (1902-1962), politik ([ARS] fizična oseba\)
 

Usage

End of term of protection:12/31/1944
Permission required:ni omejitve
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:javno dostopno
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=26400
 
Home|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database