SI AS 1562 Snoj Franc, 1943-1944 (Fond)

Tektonika arhiva-Kontekst


Elementi identifikacije

Signatura PE:SI AS 1562
Signatura PE AP:SI AS 1562
Prejšnje signature PE:AS 1562
Naslov PE:Snoj Franc
Čas nastanka PE:1943 - 1944
Količina PE:1 škatla
Obseg (tekoči metri):0,10
Nivo popisa:Fond

Elementi izvora

Ime ustvarjalca AG:Snoj Franc (1902-1962)
Historiat ustvarjalca:Snoj Franc (Izlake, Medijske Toplice, 28. 1. 1902 - Ljubljana, 22. 4. 1962), politik. Udejstvoval se je v katoliških mladinskih organizacijah, zlasti v deklaracijskem gibanju in končal zadružno šolo. Leta 1937 je bil predsednik Zveze gasilcev Jugoslavije. Leta 1938 je bil izvoljen za narodnega poslanca. Bil je minister brez listnice v vladah Stojadinovića, Cvetkovića in Simovića 1938 - 1941. Aprila 1941 je emigriral z drugimi ministri najprej v Jeruzalem in Kairo, nato pa v ZDA, od koder je junija 1943 odšel v London. Septembra 1944 se je vrnil v Slovenijo, na osvobojeno ozemlje in je sodeloval v NOB. V prvi slovenski vladi je bil minister za lokalni promet. Na listi OF je bil novembra 1945 izvoljen v Ljudsko skupščino FLRJ. Avgusta 1947 je bil aretiran in obsojen na 7 let prisilnega dela (v Nagodetovem procesu) z obtožbo, da je sodeloval s tujo obveščevalno službo. Po štirih letih je bil izpuščen.
Historiat PE:Gradivo je leta 1986 izročil Mitja Ribičič ZA CK ZKS.

Elementi vsebine in ureditve

Vsebina PE:štirje zvezki dnevniških zapiskov/ prepisi člankov/
Opombe:Del gradiva hrani tudi arhiv MNZ.

Elementi dostopnosti in uporabe

Pripomočki za uporabo:arhivski popis - na kartoteki

Elementi povezav

Objave arhivskega gradiva:- Slovenski biografski leksikon, 15. zv., Ljubljana 1967, str. 401
- Enciklopedija Slovenije 12, Ljubljana 1998, str. 98 - 99
 

Deskriptorji

Vnosi:  Snoj Franc (1902-1962), politik (Fizične osebe\)
 

Uporaba

Konec nedostopnosti:31.12.1944
Potrebno dovoljenje:ni omejitve
Možnost uporabe:na razpolago
Dostopnost:javno dostopno
 

URL za določeno popisno enoto

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=26400
 
Začetna stran|Košaricanobenega vnosa|Prijava|de en fr it nl sl ar hu ro
Pregledi in iskanja po podatkovni zbirki ARS