SI AS 1565 Brilej Jože - Bolko, 1961-1981 (Fond)

Tektonika arhiva-Kontekst


Elementi identifikacije

Signatura PE:SI AS 1565
Signatura PE AP:SI AS 1565
Prejšnje signature PE:AS 1565
Naslov PE:Brilej Jože - Bolko
Čas nastanka PE:1961 - 1981
Količina PE:1 škatla
Obseg (tekoči metri):0,10
Nivo popisa:Fond

Elementi izvora

Ime ustvarjalca AG:Brilej Jože - Bolko (1910-1981)
Historiat ustvarjalca:Brilej Jože-Bolko (Dobje pri Planini, 1. 1. 1910 - Ljubljana, 8. 5. 1981), politični delavec in diplomat. Študiral je na Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer je doktoriral leta 1938. Leta 1932 je postal član KP, bil je delegat na pokrajinski konferenci KPJ za Slovenijo v Goričanah leta 1934, kjer je bil izvoljen za člana PK. Urejal je Ljudsko pravico. Med drugo svetovno vojno je urejal Slovenskega poročevalca, Delo in Slovenskega partizana, nato je bil politični komisar v raznih enotah. Bil je odposlanec na kočevskem zboru odposlancev slovenskega naroda in član SNOS. Po vojni je bil med drugim načelnik v ministrstvu za zunanje zadeve FLRJ, veleposlanik v Londonu (1950 - 1952), vodja jugoslovanske misije v OZN (1954 - 1958), predstavnik v varnostnem svetu OZN (1956), veleposlanik v Kairu (1961 - 1963), član ZIS (1963 - 1967), podpredsednik Skupščine SRS (1967 - 1974), predsednik Ustavnega sodišča SRS (1974 - 1981). Izvoljen je bil za dopisnega člana Mednarodne diplomatske akademije v Parizu. Bil je nosilec partizanske spomenice 1941.
Historiat PE:Gradivo je izročil Jože Gorenag z Ustavnega sodišča SRS 21. 8. 1986.

Elementi vsebine in ureditve

Vsebina PE:razni dopisi/ govori/ intervjuji/ rokopisne beležke/ turistične zadeve/ dokumenti v zvezi s 70-letnico Edvarda Kardelja/ dokumenti v zvezi z nominacijo za Nehrujevo nagrado za mednarodno razumevanje za leto 1975/ zgodovinopisni prispevki/ čestitke ob 70-letnici/

Elementi povezav

Objave arhivskega gradiva:- Enciklopedija Slovenije 1, Ljubljana 1987, str. 376
 

Deskriptorji

Vnosi:  Brilej Jože - Bolko (1910-1981), dr., politik, diplomat (Fizične osebe\)
 

Uporaba

Konec nedostopnosti:31.12.1981
Potrebno dovoljenje:ni omejitve
Možnost uporabe:na razpolago
Dostopnost:javno dostopno
 

URL za določeno popisno enoto

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=26406
 
Začetna stran|Košaricanobenega vnosa|Prijava|de en fr it nl sl ar hu ro
Pregledi in iskanja po podatkovni zbirki ARS