SI AS 1632 Narodnoosvobodilni svet za primorsko Slovenijo, 1943-1944 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 1632
Ref. code AP:SI AS 1632
Former reference codes:AS 1632
Title:Narodnoosvobodilni svet za primorsko Slovenijo
Creation date(s):1943 - 1944
Extent:1 škatla
Running meters:0.10
Level:Fond/zbirka

Information on context

Name of the creator / provenance:Narodnoosvobodilni svet za primorsko Slovenijo (1943-1944)
Administration history:Ustanovljen je bil 11. 9. 1943 kot oblastni in politični organ narodnoosvobodilnega gibanja za Slovensko primorje. Ustanovil ga je Pokrajinski odbor OF za Primorsko. Sestavljalo ga je tričlansko predsedstvo in 18 članov. Ko mu je sredi septembra 1943 Vrhovni plenum OF poveril upravljanje Slovenskega primorja, je bil za izvršilno funkcijo izvoljen odbor NOS z referenti: za vojsko, upravo, poljedelstvo, prosveto, finance, gospodarstvo, verstvo, zdravstvo in promet. NOS je imel zakonodajno in izvršilno oblast. Med pomembnejšimi odloki je bil sklep o priključitvi Slovenskega primorja k združeni Sloveniji 16. 9. 1943. Deloval je do srede januarja 1944, ko je funkcije prenesel na Pokrajinski odbor OF za Primorsko. Odlok o ukinitvi je bil sprejet na prvem zasedanju SNOS od 19. do 20. 2. 1944 v Črnomlju.
Archival history:Gradivo je leta 1959 prevzel Arhiv Inštituta za zgodovino delavskega gibanja od Muzeja narodne osvoboditve v Ljubljani. Od novembra 1992 je v AS.
Gradivo je mikrofilmano.

Information on content and structure

Content:sejni zapisniki 1943-1944/ proglasi/ odloki/ dopisi 1943-1944/ začasni učni načrt za ljudske šole na Primorskem/

Conditions of access and use

Access regulations:Gradivo vsebuje tudi osebne podatke, ki so skladno z arhivsko zakonodajo nedostopni. Gradivo oz. varovani osebni podatki v njem postanejo dostopni 75 let po nastanku gradiva ali 10 let po smrti posameznika, na katerega se podatki nanašajo, če je datum smrti znan.
Finding aids:arhivski popis

Information on related materials

Publications:- Ferenc T., Ljudska oblast na Slovenskem 1941 - 1945, Ljubljana 1985
 

Descriptors

Entries:  Narodnoosvobodilni svet za primorsko Slovenijo (1943-1944) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
 

Usage

End of term of protection:12/31/2019
Permission required:_
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:varstvo osebnih podatkov
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=26745
 
Home|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database