SI AS 2058 Zbirka stenografskih beležk zapisnikov sej predstavništev, senata in skupščine Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev oziroma Kraljevine Jugoslavije, 1919-1939 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 2058
Ref. code AP:SI AS 2058
Title:Zbirka stenografskih beležk zapisnikov sej predstavništev, senata in skupščine Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev oziroma Kraljevine Jugoslavije
Creation date(s):1919 - 1939
Extent:12 škatel
Running meters:1.30
Archival Material Types:tiskano gradivo
Level:Fond/zbirka

Information on context

Name of the creator / provenance:Začasno Ljudsko predstavništvo Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev (1919)
Zakonodajni odbor Ljudske skupščine Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev (1921-1922)
Ljudsko predstavništvo Kraljevine Jugoslavije (1929-1941)
Ljudska skupščina Kraljevine Jugoslavije (1929-1941)
Senat Kraljevine Jugoslavije (1929-1941)
Čas obstoja ustvarjalca:1919 - 1941
Archival history:Gradivo Zbirke stenografskih beležk zapisnikov sej predstavništev, senata in skupščine Kraljevine SHS oz. Kraljevine Jugoslavije je zbrala knjižnica Predsedstva vlade LR Slovenije. Ob reorganizacijah je zbirka v fragmentarnem stanju pristala v dokumentacijsko knjižničnem oddelku Državnega zbora, ki jo je izročili Arhivu RS. Gradivo je izročil Državni zbor RS 23. 12. 2009.

Information on content and structure

Content:transliterirani zapisniki stenografskih beležk zasedanj, zapisniki sej predstavništev, senata in skupščine Kraljevine SHS oz. Kraljevine Jugoslavije

Conditions of access and use

Language:hrvaški
srbski
slovenski
Pisava:cirilica
Finding aids:arhivski popis 2011 (Gašper Šmid)

Information on related materials

Publications:- dr. Henrik Steska; Organizacija državne uprave, Ljubljana 1937
- Krajevni leksikon dravske banovine, Ljubljana 1937
- Spominski zbornik Slovenije, Ljubljana 1939
- Splošni pregled dravske banovine, Ljubljana 1939
- Slovenska kronika XX. stoletja 1900-1941, Ljubljana 1995,
- Kronika 20. stoletja, 1930-1939, Ljubljana 2000
 

Descriptors

Entries:  Začasno Ljudsko predstavništvo Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev (1919) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Zakonodajni odbor Ljudske skupščine Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev (1921-1922) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Ljudsko predstavništvo Kraljevine Jugoslavije (1929-1941) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Senat Kraljevine Jugoslavije (1929-1941) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Ljudska skupščina Kraljevine Jugoslavije (1929-1941) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
 

Containers

Number:12
 

Usage

End of term of protection:12/31/1939
Permission required:ni omejitve
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:javno dostopno
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=268048
 
Home|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database