SI AS 1658 Brejc Tomo, 1947-1963 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 1658
Ref. code AP:SI AS 1658
Former reference codes:AS 1658
Title:Brejc Tomo
Creation date(s):1947 - 1963
Extent:6 škatel
Running meters:0.70
Level:Fond/zbirka

Information on context

Name of the creator / provenance:Brejc Tomo (1904-1964)
Administration history:Brejc Tomo (Dolenji Novaki, 18. 12. 1904 - Ljubljana 3. 2. 1964) družbeno politični delavec. Pred italijanskim fašizmom je imigriral v Jugoslavijo, nato odšel v Avstrijo in leta 1929 postal član KP Avstrije. Po vrnitvi leta 1932 v Jugoslavijo, so ga kot člana KP zaprli. Leta 1936 je vodil veliko stavko gradbenih delavcev Slovenije in bil zato kot italijanski državljan izgnan iz države. Kot partijski instruktor je odšel med izseljence v Francijo, kjer je deloval od 1937 - 1939, ko se je vrnil v domovino. Po vrnitvi je bil član sindikalne komisije CK KPS, delal v ilegalni partijski tehniki in bil instruktor CK KPS v Trbovljah. V času narodnoosvobodilne vojne je bil član vodstva PK KPS za Gorenjsko (1941 - 1942) in PK KPS za Primorsko, od pomladi do jeseni 1942, ko so ga zajeli in zaprli v Trstu. Po prihodu iz italijanskega zapora februarja 1944 je postal član PK KPS in tajnik PO OF za Slovensko primorje. Bil je urednik Delavske enotnosti in sekretar Enotnih sindikatov v Trstu. Po osvoboditvi je bil republiški in zvezni poslanec, minister v vladi LRS oziroma član republiške skupščine. Bil je med ustanovitelji Izseljeniške matice in leta 1952 njen predsednik, ter glavni urednik Ljudske pravice. Bil je nosilec partizanske spomenice 1941 in reda junaka socialističnega dela.
Archival history:Gradivo je leta 1964 Arhivu Inštituta za zgodovino delavskega gibanja posredovala Rezka Traven, raziskovalka Inštituta za zgodovino delavskega gibanja, ki ga je tudi uredila in popisala. Gradivo je Arhiv Inštituta za zgodovino delavskega gibanja leta 1965 odkupil. Od novembra 1992 je v AS.

Information on content and structure

Content:korespondenca 1947-1963/ spomini na predvojno delovanje v Avstriji in Franciji, v Zvezi gradbinskih delavcev Slovenije, na delo v NOB/ govori/ referati/ poročila/ članki/ izjave/ Slovenska izseljeniška matica in uredništvo Rodne grude 1952-1962: zapisniki, poročila, dopisi/ razni spomini in izjave članov sindikata gradbincev/

Conditions of access and use

Finding aids:prevzemni seznam 1964

Information on related materials

Publications:- Enciklopedija Slovenije 1, Ljubljana 1987, str. 365 - 366
 

Descriptors

Entries:  Brejc Tomo (1904-1964), politik ([ARS] fizična oseba\)
 

Usage

End of term of protection:12/31/1963
Permission required:ni omejitve
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:javno dostopno
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=26810
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database