SI AS 1660 Cankar Izidor, 1899-1958 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 1660
Ref. code AP:SI AS 1660
Former reference codes:AS 1660
Title:Cankar Izidor
Creation date(s):1899 - 1958
Extent:9 škatel
Running meters:1.00
Level:Fond/zbirka

Information on context

Name of the creator / provenance:Cankar Izidor (1886-1958)
Administration history:Cankar Izidor (Šid, Vojvodina, 22. 4. 1886 - Ljubljana, 22. 9. 1958), umetnostni zgodovinar, esejist, književni kritik, prevajalec in diplomat. V Ljubljani je končal klasično gimnazijo in bogoslovje, kasneje je iz duhovniškega poklica izstopil, študiral estetiko na univerzi v Louvainu in umetnostno zgodovino na Dunaju, kjer je leta 1913 tudi doktoriral in se izpopolnjeval še v letih 1919 - 1920. V letih 1914 - 1919 je urejal Dom in svet, 1918 - 1919 je bil glavni urednik Slovenca, leta 1920 je utemeljil stolico za umetnostno zgodovino na ljubljanski univerzi, kjer je bil v letih 1923 - 1936 profesor. Od leta 1936 - 1942 je bil poslanik v Buenos Aieresu, od 1942 - 1944 v Ottawi, od julija do oktobra 1944 minister za prosveto, pošto in telegraf v jugoslovanski vladi Ivana Šubašića v Londonu, od 1945 - 1946 jugoslovanski poslanik v Grčiji. Od leta 1947, ko se je upokojil, je živel v Ljubljani. Leta 1953 je postal redni član SAZU.
Archival history:Gradivo je 29. 7. 1969 izročil Arhivu Inštituta za zgodovino delavskega gibanja Izvršni svet SR Slovenije. Od novembra 1992 je v AS. Izročitvenemu zapisniku je bil priložen popis gradiva, ki je bil v arhivu samo dopolnjen.

Information on content and structure

Content:korespondenca 1899-1958/ dnevnik: julij 1944-februar 1945, januar 1946/ zapiski, beležke/ poročila/ dopisi/ telegrami/ časopisni članki o položaju v Sloveniji, Srbiji in na Hrvaškem 1941-1944/ zapuščina Karla Cankarja/

Conditions of access and use

Finding aids:arhivski popis 1972

Information on related materials

Publications:- Cankar I., Londonski dnevnik 1944 - 1945, uredil Lojze Gostiša, DZS-Lipa, Ljubljana 1985 - Enciklopedija Slovenije 1, Ljubljana 1987, str. 415 - 416
 

Descriptors

Entries:  Cankar, Izidor ([ARS] fizična oseba\)
 

Usage

End of term of protection:12/31/1958
Permission required:ni omejitve
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:javno dostopno
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=26815
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database