SI AS 1669 Izgraditveni štab za Slovensko domobranstvo, 1944-1945 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 1669
Ref. code AP:SI AS 1669
Former reference codes:AS 1669
Title:Izgraditveni štab za Slovensko domobranstvo
Creation date(s):1944 - 1945
Extent:1 škatla
Running meters:0.20
Level:Fond/zbirka

Information on context

Name of the creator / provenance:Aufbaustab für die Slowenische Landeswehr (1943-1945)
Izgraditveni štab za Slovensko domobranstvo (1943-1945)
Administration history:Novembra 1943 je Višji vodja SS in policije v 18. vojnem okrožju ustanovil poseben štab - Izgraditveni štab za Slovensko domobranstvo. Sestavljali so ga nemški oficirji in podoficirji, ki so prišli iz Berlina. Štab je bil povezan s policijskim operativnim štabom za uničevanje tolp, ki so ga ustanovili po ukazu šefa nemške policije 30. 9. 1943 v Ljubljani zaradi močno povečanega partizanskega gibanja. Pomagal je pri ustanavljanju, urjenju in vodenju domobranskih enot ter usmerjal delo organizacijskega štaba Slovenskega domobranstva. Štab je za te naloge določal nemške zvezne oficirje in inštruktorje pri večjih domobranskih enotah.
Archival history:Gradivo je leta 1959 prevzel Arhiv IZDG od Muzeja narodne osvoboditve v Ljubljani. Od novembra 1992 je v AS.
Ohranjeno je fragmentarno.

Information on content and structure

Content:seznami oficirjev in podoficirjev/ potna dovoljenja/ doklade za službene obleke in posebne doklade/ dopusti in službena potovanja/

Conditions of access and use

Access regulations:Gradivo vsebuje tudi osebne podatke, ki so skladno z arhivsko zakonodajo nedostopni. Gradivo oz. varovani osebni podatki v njem postanejo dostopni 75 let po nastanku gradiva ali 10 let po smrti posameznika, na katerega se podatki nanašajo, če je datum smrti znan.
Language:nemški
Finding aids:arhivski popis

Information on related materials

Publications:- Vodnik po arhivih Slovenije, Ljubljana 1965, str. 438
- Narodnoosvobodilna vojna na Slovenskem 1941 - 1945, Ljubljana 1976, str. 575
 

Descriptors

Entries:  Izgraditveni štab za Slovensko domobranstvo (1943-1945) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
 

Usage

End of term of protection:12/31/2020
Permission required:_
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:varstvo osebnih podatkov
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=26832
 
Home|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database