SI AS 1724 Okrožni odbor Osvobodilne fronte Ljutomer, 1944-1945 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 1724
Ref. code AP:SI AS 1724
Former reference codes:AS 1724
Title:Okrožni odbor Osvobodilne fronte Ljutomer
Creation date(s):1944 - 1945
Extent:2 mapi
Running meters:0.00
Level:Fond/zbirka

Information on context

Name of the creator / provenance:Okrožni odbor Osvobodilne fronte Ljutomer (1941-1945)
Administration history:Septembra 1941 sta Pokrajinski komite KPS za vzhodno Slovenijo in Pokrajinski odbor OF za Štajersko ustanovila za območje prejšnjega ljutomersko-radgonskega okraja okrožje Ljutomer in vzpostavila Okrožni komite KPS in Okrožni odbor OF Ljutomer, ki pa sta bila že v pozni jeseni 1941 zaradi okupatorjevega terorja razbita. Okrožni odbor OF je bil obnovljen sredi junija 1943 in je nato obstajal do leta 1945. Obseg okrožja in število rajonov oziroma od 1944 dalje okrajev sta se spreminjala; v letu 1944 - 1945 je bilo nekaj časa vanj vključeno tudi Prekmurje in severni del Medjimurja. Po zadnji preureditvi okrožja jeseni 1944 je bilo šest okrajev: Ljutomer, Radgona, Ormož, Razkrižje, Dolnja Lendava in Murska Sobota. V letih 1944 in 1945 so bili ustanovljeni tudi odbori Zveze slovenske mladine in Slovenske protifašistične zveze. Okrožje so ukinili leta 1945 in ga vključili v mariborsko okrožje.
Archival history:Gradivo je leta 1959 prevzel Arhiv IZDG od Muzeja narodne osvoboditve v Ljubljani. Od novembra 1992 je v AS. Ohranjeni so le drobci. Gradivo je mikrofilmano.

Information on content and structure

Content:okrožnice/ navodila/ poročila/ dopisi/ pisma/ gradivo Okrajnega odbora OF Ljutomer/ gradivo Okrajnega odbora OF Ormož/ propagandno in študijsko gradivo/ zapiski aktivistov/

Conditions of access and use

Access regulations:Gradivo vsebuje tudi osebne podatke, ki so skladno z arhivsko zakonodajo nedostopni. Gradivo oz. varovani osebni podatki v njem postanejo dostopni 75 let po nastanku gradiva ali 10 let po smrti posameznika, na katerega se podatki nanašajo, če je datum smrti znan.
Finding aids:arhivski popis

Information on related materials

Publications:- Vodnik po arhivih Slovenije, Ljubljana 1965, str. 409
- Enciklopedija Slovenije 6, Ljubljana 1992, str. 307
 

Descriptors

Entries:  Okrožni odbor Osvobodilne fronte Ljutomer (1941-1945) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
 

Usage

End of term of protection:12/31/2020
Permission required:_
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:varstvo osebnih podatkov
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=27005
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database