SI AS 1757 Varnostna policija in varnostna služba na zasedenih ozemljih Gorenjske in slovenske Koroške, 1941-1945 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 1757
Ref. code AP:SI AS 1757
Former reference codes:AS 1757
Title:Varnostna policija in varnostna služba na zasedenih ozemljih Gorenjske in slovenske Koroške
Creation date(s):1941 - 1945
Extent:4 škatle
Running meters:0.40
Archival Material Types:spisovno gradivo
fotografsko gradivo
tiskano gradivo
Level:Fond/zbirka

Information on context

Name of the creator / provenance:Komandant varnostne policije in varnostne službe na zasedenih ozemljih Koroške in Gorenjske, izpostava Jesenice (1941-1945)
Der Kommandeur der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienst in den besetzen Gebieten Kärntens und Krains, Aussen/dienst/stelle Assling (1941-1945)
Nemška varnostna služba, Podružnica Radovljica (1941-1945)
Sicherheitsdienst, Nebenstelle Radmannsdorf (1941-1945)
Komandant varnostne policije in varnostne službe na zasedenih ozemljih slovenske Koroške in Gorenjske, Bled (1941-1945)
Der Kommandeur der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienst in den besetzen Gebieten Kärntens und Krains, Veldes (1941-1945)
Administration history:Glej AS 1621.
Varnostno policijo, varnostno službo in kriminalno policijo na Gorenjskem in slovenskem Koroškem (v Mežiški dolini) je upravljal komandant (na začetku imenovan pooblaščenec šefa) varnostne policije in varnostne službe na zasedenih ozemljih Koroške in Gorenjske s sedežem na Bledu. 1. 4. 1942 so varnostno policijo in varnostno službo v Mežiški dolini izvzeli iz pristojnosti komandanta varnostne policije in varnostne službe na Bledu in jo podredili uradoma državne in kriminalne policije ter odseku varnosotne službe v Celovcu. Na Gorenjskem so bile izpostave varnostne policije v Kranju, Kamniku, Radovljici, Škofji Loki, Litiji in na Jesenicah, odseki varnostne službe pa v Kranju (združen s Škofjo Loko), Kamniku (združen z Litijo) in Radovljici (združen z Jesenicami).
Archival history:Gradivo je leta 1959 prevzel Arhiv IZDG od Muzeja narodne osvoboditve v Ljubljani. Od novembra 1992 je v AS. Po opravljenem strokovnem pregledu vsega gradiva Arhiva RS so bilo leta 2017 fondu dodano 3 škatei gradiva. Gradivo je fragmentarno ohranjeno.

Information on content and structure

Content:navodila/ okrožnice/ zadeve v zvezi z NOB/ personalne zadeve/ razni dopisi/ poročila/ obrazci za prijavo zaposlenih v zdravstveno blagajno/ poročilo o partizanskem napadu pri Rašici s fotografijami/ seznami iskanih oseb, tiralice (Fahndungsblatt)
Oblika zapisa:gradivo v fizični obliki

Conditions of access and use

Access regulations:Gradivo vsebuje tudi osebne podatke, ki so skladno z arhivsko zakonodajo nedostopni. Gradivo oz. varovani osebni podatki v njem postanejo dostopni 75 let po nastanku gradiva ali 10 let po smrti posameznika, na katerega se podatki nanašajo, če je datum smrti znan.
Posamezni dokumenti vsebujejo tudi osebne podatke o zdravljenju pacienta, ki javnosti niso dostopni. Dostop do tovrstnega gradiva je mogoč na osnovi 6. člena Zakona o arhivskem gradivu, ki vsebuje osebne podatke o zdravljenju pacienta (Ur.l. RS, št. 85/16).
Language:nemški
Pisava:latinica
Finding aids:arhivski popis (škatla 1)
sumarni popis (škatle 2-4)

Information on related materials

Publications:- Vodnik po arhivih Slovenije, Ljubljana 1965, str. 436
- Ferenc T., Nacistična raznarodovalna politika v Sloveniji v letih 1941 - 1945, Maribor 1968, str. 148 - 150
 

Descriptors

Entries:  Komandant varnostne policije in varnostne službe na zasedenih ozemljih Koroške in Kranjske, izpostava Jesenice (1941-1945) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Nemška varnostna služba, Podružnica Radovljica (1941-1945) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Komandant varnostne policije in varnostne službe na zasedenih ozemljih slovenske Koroške in Gorenjske, Bled (1941-1945) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
 

Usage

End of term of protection:12/31/2020
Permission required:_
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:varstvo osebnih podatkov
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=27110
 
Home|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database