SI AS 1876 Policijski varnostni zbor v Ljubljani, 1943-1945 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 1876
Ref. code AP:SI AS 1876
Former reference codes:AS 1876
Title:Policijski varnostni zbor v Ljubljani
Creation date(s):1943 - 1945
Extent:20 škatel
4 knjige
Running meters:2.70
Level:Fond/zbirka

Information on context

Name of the creator / provenance:Policijski varnostni zbor v Ljubljani (1943-1945)
Administration history:Policijski varnostni zbor je bil ustanovljen 28. 10. 1943 v Ljubljani, z naredbo Šefa pokrajinske uprave. Njegova naloga je bila predvsem odkrivanje Osvobodilne fronte pri čemer so sodelovali s Slovenskim domobranstvom. Z nemško policijo je bil povezan preko nemškega zveznega oficirja. Ustanovljen je bil tudi oddelek politične policije, Ljubljana pa razdeljena na 20 sektorjev, z določenim številom policijskih agentov.
Archival history:Gradivo je leta 1970 Arhivu IZDG predal Republiški sekretariat za notranje zadeve. Popisano je bilo 1982, z združitvijo obeh arhivov 1992 je prešlo v AS.

Information on content and structure

Content:- poveljstvo Policijskega varnostnega zbora: statut PVZ 1943/ naredbe upravnika PVZ 1943-1945/ odredbe in pooblastila šefa pokrajinske uprave 1944-1945/ naredbe in povelja poveljnika PVZ 1943-1945/ dopisi 1943-1945/ dnevna poročila 1944/ prošnje, predlogi, dopisi glede napredovanj policistov, letne ocene častnikov in moštva 1944-1945/ seznami policistov (po enotah, v Ljubljani, izven Ljubljane, novosprejeti, premeščeni, odpuščeni, kaznovani, napredovani)/
- policijske postaje v Ljubljani: seznami moštev, prošnje za propustnice 943-1945/
- 1. in 2. stotnija PVZ, stotnija Ljubljana: dopisi in naredbe 1943-1945/
- stotnija Kočevje: naredbe poveljnika, zaupni in navadni dopisi 1944/
- orožništvo: seznami moštva, dopisi in poročila 1943-1945/
- uprava policije: dopisi, seznami pripadnikov OF, seznami uradnikov Pokrajinske uprave z oznakami o politični pripadnosti, kartoteka političnih zapornikov/
- poveljstvo policijskih zaporov: dopisi, poročila, seznami službujočih 1943-1945/ dnevni in tedenski raporti o stanju političnih in kriminalnih pripornikov 1943-1945/
- Komisija za izpust internirancev: spisi o delu komisije 1943/ prošnje in priporočila za izpust internirancev, seznami odpuščenih internirancev nameščenih v šolah Ledina in Vič 1943-1944/
- osebne listine in spisi pripravnikov in in častnikov PVZ/ prošnje za izdajo propustnic 1944/

Conditions of access and use

Access regulations:Gradivo vsebuje tudi osebne podatke, ki so skladno z arhivsko zakonodajo nedostopni. Gradivo oz. varovani osebni podatki v njem postanejo dostopni 75 let po nastanku gradiva ali 10 let po smrti posameznika, na katerega se podatki nanašajo, če je datum smrti znan.
Finding aids:arhivski inventar 2002 (Pavla Mrdjenovič)

Information on related materials

Publications:- Narodnoosvobodilna vojna na Slovenskem 1941 - 1945, Ljubljana 1976 - Križnar I., Slovensko domobranstvo, Ljubljana v ilegali IV, Ljubljana 1970
 

Descriptors

Entries:  Policijski varnostni zbor v Ljubljani (1943-1945) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
 

Files

Files:
 

Usage

End of term of protection:12/31/2020
Permission required:_
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:varstvo osebnih podatkov
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=27472
 
Home|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database