SI AS 1956 Krašovec Stane, 1940-1984 (Fond)

Tektonika arhiva-Kontekst


Elementi identifikacije

Signatura PE:SI AS 1956
Signatura PE AP:SI AS 1956
Prejšnje signature PE:AS 1956
Naslov PE:Krašovec Stane
Čas nastanka PE:1940 - 1984
Količina PE:7 škatel
Obseg (tekoči metri):0,70
Nivo popisa:Fond

Elementi izvora

Historiat ustvarjalca:Krašovec Stane (Begunje na Gorenjskem, 10. 7. 1905 - Ljubljana, 13. 4. 1991), ekonomist, statistik. Leta 1928 je diplomiral na ekonomsko-komercialni visoki šoli v Zagrebu. Do leta 1936 je kot privatni nameščenec delal v gospodarskih podjetjih. 1924 je postal član KPJ, leta 1936 je bil kot član PK KPJ za Slovenijo aretiran in obsojen na 4 leta ječe. Od leta 1941 je sodeloval v NOB, od 1943 v Agitpropu. Leta 1944 je postal pomočnik poverjenika NKOJ-a za ekonomsko obnovo, od leta 1945 je delal v diplomaciji, med drugim 1945 - 1947 kot generalni sekretar jugoslovanske delegacije pri OZN. 1948 - 1953 je bil direktor Zveznega zavoda za statistiko in evidenco, 1953 - 1963 pa redni profesor ne EF v Ljubljani. 1981 je postal redni član SAZU. Že med vojnama se je ukvarjal s publicističnim in prevajalskim delom, 1933 je po priredbi J. Borchardta prevedel Marxov Kapital. Objavil je več razprav iz statistike in učbenikov. Leta 1975 je prejel nagrado Avnoja.
Historiat PE:Gradivo je izročil Kraševec dr. Stane in njegova hči 19. 4. 1991.

Elementi vsebine in ureditve

Vsebina PE:osebni zapisi in zabeležke med leti 1940 in 1984

Elementi dostopnosti in uporabe

Pogoji dostopnosti:Gradivo vsebuje tudi osebne podatke, ki so skladno z arhivsko zakonodajo nedostopni. Gradivo oz. varovani osebni podatki v njem postanejo dostopni 75 let po nastanku gradiva ali 10 let po smrti posameznika, na katerega se podatki nanašajo, če je datum smrti znan.

Elementi povezav

Objave arhivskega gradiva:Enciklopedija Slovenije 5, Ljubljana 1991, str. 410 - 411
 

Uporaba

Konec nedostopnosti:31.12.2059
Potrebno dovoljenje:_
Možnost uporabe:na razpolago
Dostopnost:javno dostopno / osebni podatki -
 

URL za določeno popisno enoto

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=27621
 
Začetna stran|Košaricanobenega vnosa|Prijava|de en fr it nl sl ar hu ro
Pregledi in iskanja po podatkovni zbirki ARS