SI AS 1956 Krašovec Stane, 1940-1984 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 1956
Ref. code AP:SI AS 1956
Former reference codes:AS 1956
Title:Krašovec Stane
Creation date(s):1940 - 1984
Extent:7 škatel
Running meters:0.70
Level:Fond/zbirka

Information on context

Administration history:Krašovec Stane (Begunje na Gorenjskem, 10. 7. 1905 - Ljubljana, 13. 4. 1991), ekonomist, statistik. Leta 1928 je diplomiral na ekonomsko-komercialni visoki šoli v Zagrebu. Do leta 1936 je kot privatni nameščenec delal v gospodarskih podjetjih. 1924 je postal član KPJ, leta 1936 je bil kot član PK KPJ za Slovenijo aretiran in obsojen na 4 leta ječe. Od leta 1941 je sodeloval v NOB, od 1943 v Agitpropu. Leta 1944 je postal pomočnik poverjenika NKOJ-a za ekonomsko obnovo, od leta 1945 je delal v diplomaciji, med drugim 1945 - 1947 kot generalni sekretar jugoslovanske delegacije pri OZN. 1948 - 1953 je bil direktor Zveznega zavoda za statistiko in evidenco, 1953 - 1963 pa redni profesor ne EF v Ljubljani. 1981 je postal redni član SAZU. Že med vojnama se je ukvarjal s publicističnim in prevajalskim delom, 1933 je po priredbi J. Borchardta prevedel Marxov Kapital. Objavil je več razprav iz statistike in učbenikov. Leta 1975 je prejel nagrado Avnoja.
Archival history:Gradivo je izročil Kraševec dr. Stane in njegova hči 19. 4. 1991.

Information on content and structure

Content:osebni zapisi in zabeležke med leti 1940 in 1984

Conditions of access and use

Access regulations:Gradivo vsebuje tudi osebne podatke, ki so skladno z arhivsko zakonodajo nedostopni. Gradivo oz. varovani osebni podatki v njem postanejo dostopni 75 let po nastanku gradiva ali 10 let po smrti posameznika, na katerega se podatki nanašajo, če je datum smrti znan.

Information on related materials

Publications:Enciklopedija Slovenije 5, Ljubljana 1991, str. 410 - 411
 

Descriptors

Entries:  Krašovec Stane (1905-1991), ekonomist ([ARS] fizična oseba\)
 

Usage

End of term of protection:12/31/2059
Permission required:_
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:varstvo osebnih podatkov
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=27621
 
Home|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database