SI AS 1962 Hacin Janko, 1914-1915 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 1962
Ref. code AP:SI AS 1962
Title:Hacin Janko
Creation date(s):1914 - 1915
Extent:1 zvitek
Running meters:0.10
Archival Material Types:rokopisno gradivo
Level:Fond/zbirka

Information on context

Administration history:Janko Hacin (Češnjevek pri Cerkljah na Gorenjskem, 20.12. 1884 - Ljubljana, 1956). Maturiral je leta 1904 na gimnaziji v Kranju, odslužil enoletni vojaški rok v Pragi in se tam vpisal na pravo. Po končanem študiju se je zaposlil kot koncipient pri odvetniku dr. Furlanu v Ljubljani. Leta 1914 je bil vpoklican kot nadporočnik k 3. Bosensko-Hercegovskemu polku. Njegova enota je bila poslana na vzhodno fronto v začetku decembra 1914, proti koncu februarja 1915 je zapustila bojišče z Rusi, se obrnila na jug do severne Ogrske, prešla Karpate v Galicijo. Janko Hacin se je sam ranil v nogo in tako prišel na zdravljenje v Košice ter nato na Dunaj. Proglasili so ga za nesposobnega za fronto. Seznanil se je s slovenskimi liberalnimi intelektualci na Dunaju in se povezal s tajno amatersko vohunsko organizacijo, ki jo je organiziral dr. Milko Brezigar, vodstvo pa je kmalu prevzel Gregor Žerjav. Pomladi 1916 je spet prišel na rusko fronto ter prebegnil k Rusom s pomembnimi strateškimi podatki. Le ti so ga poslali preko Stokholma, Londona in Pariza v Zürich, kamor je prispel 1. 1. 1917. Takoj je vzpostavil zvezo z Dunajem, od koder je redno prejemal zahtevane podatke in poročila in jih posredoval ruski tajni službi v Parizu. V začetku januarja 1918 se je zaposlil najprej pri italijanskem, potem pa pri francoskem tiskovnem uradu kot poročevalec in prevajalec. V letu 1919 je bil zaposlen kot strokovnjak pri jugoslovanski delegaciji na mirovni konferenci v Parizu, leta 1920 je bil šef ekonomsko-finančne sekcije v oddelku za mednarodne pogodbe pri predsedstvu ministrskega sveta v Beogradu. Sodeloval je na mednarodnih konferencah v Rimu, Genovi, Trstu, Budimpešti in na Dunaju kot strokovnjak za ekonomska in finančna vprašanja v zvezi s likvidacijo Avstro-Ogrske. Kot generalni direktor Privilegirane agrarne banke v Beogradu je zaradi bolezni odšel leta 1934 v pokoj. Umrl je leta 1956 v Ljubljani.
Archival history:Vojni dnevnik je z darilno pogodbo izročila hči Tatjana Hacin upokojena pravnica, rojena 1925 v Beogradu dne 11. 6. 2003

Information on content and structure

Content:vojni dnevnik dr. Janka Hacina 1914-1915/
Oblika zapisa:gradivo v fizični obliki

Conditions of access and use

Language:slovenski
Pisava:latinica
 

Descriptors

Entries:  Hacin, Janko (1884-1956), ekonomist ([ARS] fizična oseba\)
 

Usage

End of term of protection:12/31/1915
Permission required:ni omejitve
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:javno dostopno
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=27629
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database