SI AS 1994 Služba vlade Republike Slovenije za evropske zadeve, 1991-2002 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 1994
Ref. code AP:SI AS 1994
Title:Služba vlade Republike Slovenije za evropske zadeve
Creation date(s):1991 - 2002
Extent:231 škatel
Running meters:25.60
Archival Material Types:spisovno gradivo
Level:Fond/zbirka

Information on context

Archival history:Gradivo je izročila 29. 1. 2004 in 9. 2. 2006 Služba vlade Republike Slovenije za Evropske zadeve.

Information on content and structure

Content:PHARE/ sodelovanje RS v okviru Evropske Unije/ EFTA/ CEFTA/ mednarodni obiski v RS/ srečanje predsednikov vlad CEFTA/ vključevanje RS v Evropsko Unijo/ gospodarske skupnosti/ misija RS pri Evropski uniji/ Stalna misija RS v Bruslju/ Odbor za sodelovanje med RS in EU/ Evropska monetarna unija: mediteranska konferenca, gradivo - publikacije/
Oblika zapisa:gradivo v fizični obliki

Conditions of access and use

Access regulations:Gradivo vsebuje tudi osebne podatke, ki so skladno z arhivsko zakonodajo nedostopni. Gradivo oz. varovani osebni podatki v njem postanejo dostopni 75 let po nastanku gradiva ali 10 let po smrti posameznika, na katerega se podatki nanašajo, če je datum smrti znan.
Language:slovenski
angleški
Pisava:latinica
Finding aids:arhivski popis 2000, šk. 1-145 (Žarko Štrumbl)
 

Files

Files:
 

Usage

End of term of protection:12/31/2002
Permission required:ni omejitve
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:javno dostopno
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=27667
 
Home|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database