SI AS 2062 Strohsack Boris, 1936-1995 (Fond)

Tektonika arhiva-Kontekst


Elementi identifikacije

Signatura PE:SI AS 2062
Signatura PE AP:SI AS 2062
Naslov PE:Strohsack Boris
Čas nastanka PE:1936 - 1995
Količina PE:7 škatel
Obseg (tekoči metri):0,70
Zvrsti arhivskega gradiva:Spisovno gradivo
Nivo popisa:Fond

Elementi izvora

Ime ustvarjalca AG:Boris Strohsack
Čas obstoja ustvarjalca:1929 - 1997
Historiat ustvarjalca:Boris Strohsack (Žalec,12. 9. 1929 - Ljubljana, 23. 4. 1997), pravnik. Na Pravni fakulteti v Ljubljani je leta 1956 diplomiral in leta 1973 doktoriral. Bil je sodnik občinskih sodišč v Šmarju pri Jelšah (1958-1960) in Celju (1960-1961) ter sodnik okrožnega sodišča v Celju (1961-1968). Nato je bil tajnik in od leta 1970 sodnik Vrhovnega sodišča SR Slovenije. V letih 1993-1995 je bil predsednik Vrhovnega sodišča RS. Na Pravni Fakulteti v Ljubljani je postal leta 1978 izredni in 1987 redni profesor. Napisal je več knjig, komentarjev in razprav s področja delovnega, obligacijskega in odškodninskega prava. Bil je urednik revije Pravnik.
Historiat PE:Zapuščino Borisa Strohsacka, povezano z njegovim sodniškim in znanstveno-publicističnim delom, je njegova hči Marjetica Žibert marca 2009 izročila rokopisnemu oddelku NUK. Tam so ugotovili, da gradivo ne sodi k njim in ga s soglasjem izročiteljice ponudili arhivu. Marca 2010 je bilo gradivo prevzeto v Arhiv RS, kjer je bilo valorizirano, vsebinsko in tehnično urejeno ter popisano. 19. 5. 2010 je bila z darovalko sklenjena darilna pogodba.

Elementi vsebine in ureditve

Vsebina PE:biografija/ bibliografije/ korespondenca/ doktorska disertacija/ rokopisi oz. tipkopisi knjig, člankov in referatov/ gradivo za knjigo Žival in škoda/ dokumentacija raziskave o sodnih delovnih sporih (anketni vprašalniki, evidence sodišč, tabelarične analize rezultatov)

Elementi dostopnosti in uporabe

Pogoji dostopnosti:Gradivo vsebuje tudi osebne podatke, ki so skladno z arhivsko zakonodajo nedostopni. Gradivo oz. varovani osebni podatki v njem postanejo dostopni 75 let po nastanku gradiva ali 10 let po smrti posameznika, na katerega se podatki nanašajo, če je datum smrti znan.
Pripomočki za uporabo:arhivski popis 2010 (Andrej Nared)

Elementi povezav

Objave arhivskega gradiva:Enciklopedija Slovenije 12, Ljubljana 1998, str. 345
 

Deskriptorji

Vnosi:  Strohsack Boris (1929-1997), dr., pravnik (Fizične osebe\)
 

Tehnične enote

Število:7
 

Uporaba

Konec nedostopnosti:31.12.2070
Potrebno dovoljenje:_
Možnost uporabe:na razpolago
Dostopnost:javno dostopno / osebni podatki -
 

URL za določeno popisno enoto

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=279264
 
Začetna stran|Košaricanobenega vnosa|Prijava|de en fr it nl sl ar hu ro
Pregledi in iskanja po podatkovni zbirki ARS