SI AS 2062 Strohsack Boris, 1936-1995 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 2062
Ref. code AP:SI AS 2062
Title:Strohsack Boris
Creation date(s):1936 - 1995
Extent:7 škatel
Running meters:0.70
Archival Material Types:spisovno gradivo
Level:Fond/zbirka

Information on context

Name of the creator / provenance:Boris Strohsack
Čas obstoja ustvarjalca:1929 - 1997
Administration history:Boris Strohsack (Žalec,12. 9. 1929 - Ljubljana, 23. 4. 1997), pravnik. Na Pravni fakulteti v Ljubljani je leta 1956 diplomiral in leta 1973 doktoriral. Bil je sodnik občinskih sodišč v Šmarju pri Jelšah (1958-1960) in Celju (1960-1961) ter sodnik okrožnega sodišča v Celju (1961-1968). Nato je bil tajnik in od leta 1970 sodnik Vrhovnega sodišča SR Slovenije. V letih 1993-1995 je bil predsednik Vrhovnega sodišča RS. Na Pravni Fakulteti v Ljubljani je postal leta 1978 izredni in 1987 redni profesor. Napisal je več knjig, komentarjev in razprav s področja delovnega, obligacijskega in odškodninskega prava. Bil je urednik revije Pravnik.
Archival history:Zapuščino Borisa Strohsacka, povezano z njegovim sodniškim in znanstveno-publicističnim delom, je njegova hči Marjetica Žibert marca 2009 izročila rokopisnemu oddelku NUK. Tam so ugotovili, da gradivo ne sodi k njim in ga s soglasjem izročiteljice ponudili arhivu. Marca 2010 je bilo gradivo prevzeto v Arhiv RS, kjer je bilo valorizirano, vsebinsko in tehnično urejeno ter popisano. 19. 5. 2010 je bila z darovalko sklenjena darilna pogodba.

Information on content and structure

Content:biografija/ bibliografije/ korespondenca/ doktorska disertacija/ rokopisi oz. tipkopisi knjig, člankov in referatov/ gradivo za knjigo Žival in škoda/ dokumentacija raziskave o sodnih delovnih sporih (anketni vprašalniki, evidence sodišč, tabelarične analize rezultatov)

Conditions of access and use

Access regulations:Gradivo vsebuje tudi osebne podatke, ki so skladno z arhivsko zakonodajo nedostopni. Gradivo oz. varovani osebni podatki v njem postanejo dostopni 75 let po nastanku gradiva ali 10 let po smrti posameznika, na katerega se podatki nanašajo, če je datum smrti znan.
Finding aids:arhivski popis 2010 (Andrej Nared)

Information on related materials

Publications:Enciklopedija Slovenije 12, Ljubljana 1998, str. 345
 

Descriptors

Entries:  Strohsack Boris (1929-1997), dr., pravnik ([ARS] fizična oseba\)
 

Containers

Number:7
 

Usage

End of term of protection:12/31/2070
Permission required:_
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:varstvo osebnih podatkov
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=279264
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database