SI AS 1835/249 Odsek za izgradnjo narodne oblasti: imenik volilnih upravičencev iz Sv. Križa pri Trstu/ zapisnik o volitvah v krajevne NOO v Okraju Nabrežina/ kandidatna lista za volitve v NOO iz Sv. Križa pri Trstu, 1945 (Združeni dokumenti)

Tektonika arhiva-Kontekst


Elementi identifikacije

Signatura PE:SI AS 1835/249
Signatura PE AP:SI AS 1835/249
Prejšnje signature PE:569
Naslov PE:Odsek za izgradnjo narodne oblasti: imenik volilnih upravičencev iz Sv. Križa pri Trstu/ zapisnik o volitvah v krajevne NOO v Okraju Nabrežina/ kandidatna lista za volitve v NOO iz Sv. Križa pri Trstu
Čas nastanka PE:1945
Nivo popisa:Združeni dokumenti
 

Deskriptorji

Vnosi:  Nabrežina, Italija (Zemljepisno ime\)
  Sv. Križ, Italija (Zemljepisno ime\)
  Okrajni narodnoosvobodilni odbor Nabrežina, Italija (1945-1947) (Pravne osebe\)
 

Tehnične enote

Število:1
 

Uporaba

Konec nedostopnosti:31.12.1945
Potrebno dovoljenje:ni omejitve
Možnost uporabe:na razpolago
Dostopnost:javno dostopno
 

URL za določeno popisno enoto

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=289670
 
Začetna stran|Košaricanobenega vnosa|Prijava|de en fr it nl sl ar hu ro
Pregledi in iskanja po podatkovni zbirki ARS