SI AS 1835/419 Javni tožilec: zapisniki sej in zapisnik zbora volilcev Krajevnega NOO Belsko, september-november 1945, 1945 (Združeni dokumenti)

Tektonika arhiva-Kontekst


Elementi identifikacije

Signatura PE:SI AS 1835/419
Signatura PE AP:SI AS 1835/419
Prejšnje signature PE:AS 74
Naslov PE:Javni tožilec: zapisniki sej in zapisnik zbora volilcev Krajevnega NOO Belsko, september-november 1945
Čas nastanka PE:1945
Nivo popisa:Združeni dokumenti
 

Deskriptorji

Vnosi:  Krajevni narodnoosvobodilni odbor Belsko (Pravne osebe\)
  Belsko (Zemljepisno ime\)
 

Tehnične enote

Število:1
 

Uporaba

Konec nedostopnosti:31.12.1945
Potrebno dovoljenje:ni omejitve
Možnost uporabe:na razpolago
Dostopnost:javno dostopno
 

URL za določeno popisno enoto

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=289840
 
Začetna stran|Košaricanobenega vnosa|Prijava|de en fr it nl sl ar hu ro
Pregledi in iskanja po podatkovni zbirki ARS