SI AS 56/930 MALO GABRJE (pri ILOVI GORI) (sedaj samo GABRJE pri ILOVI GORI), nadrobna delitev (RU 769/34), 1934-1938 (Združeni dokumenti)

Tektonika arhiva-Kontekst


Elementi identifikacije

Signatura PE:SI AS 56/930
Signatura PE AP:SI AS 56/930
Naslov PE:MALO GABRJE (pri ILOVI GORI) (sedaj samo GABRJE pri ILOVI GORI), nadrobna delitev (RU 769/34)
Čas nastanka PE:1934 - 1938
Nivo popisa:Združeni dokumenti

Elementi vsebine in ureditve

Vsebina PE:E.r. 2272: predlog Ignacija Kremenška in Jožefa Podržaja za uvedbo agrarnega postopka za nadrobno delitev parcel št. 1286/4, 1287/1 in 1287/2 k.o. Ilova Gora (sedaj Mala in Velika) 3.4.1935; potrditev pravnomočnega delitvenega načrta in glavnega spisa 10.10.1936 (884); izvedba potrjenega delitvenega načrta v zemljiški knjigi in katastru 17.2.1938 (173); izdaja zaključnega razglasa po čl. 106 razd. in uredb.zak. za Kranjsko 1.6.1938 (538). Spisi o nadrobni delitvi od 1 - 23. Pripomočki: zemljiški izpisek vložek št. 25 k.o. Račna (sedaj Mala in Velika) 8.6.1934; zemljiški izpisek vložek št. 35, 38, 35 in 38 k.o. Ilova Gora (4 listi) 10.7.1934; parcelni spisek za k.o. Račna 6.2.1935. Tehnični spis: mape - naris agrarne operacije Malo Gabrje (pri Ilovi Gori) (2 izvoda) 31.8.1936. Spisi o nadrobni delitvi od 1 - 6 (RU 800/35 Gabrje (pri Ilovi Gori) Mala Račna). Pripomočki: zemljiški izpisek vložek št. 35 in 38 k.o. Ilova Gora (2 lista) 12.5.1934; parcelni spisek za k.o. Račna 27.10.1934; parcelni spisek za k.o. Račna 10.4.1935.
Udeleženci agrarne operacije: Jožef Podržaj, Malo Gabrje (pri Ilovi Gori) 6, Martin Mohar, Mala Račna 3, Ignac Kremenšek, Malo Gabrje (pri Ilovi Gori) 4.
 

Deskriptorji

Vnosi:  Katastrska občina Ilova Gora (Pravne osebe\)
  Mala Račna (Zemljepisno ime\)
  Gabrje pri Ilovi Gori (Zemljepisno ime\)
  Katastrska občina Račna (Mala in Velika) (Pravne osebe\)
 

Tehnične enote

Število:1
 

Uporaba

Konec nedostopnosti:31.12.1938
Potrebno dovoljenje:ni omejitve
Možnost uporabe:na razpolago
Dostopnost:javno dostopno
 

URL za določeno popisno enoto

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=346421
 
Začetna stran|Košaricanobenega vnosa|Prijava|de en fr it nl sl ar hu ro
Pregledi in iskanja po podatkovni zbirki ARS