SI AS 2058/2 Stenografske beležke Zakonodajnega odbora Ljudske skupščine Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, 1. sklic, od 1. seje do 19. seje, od 3. julija 1921 do 19. oktobra 1921; 2. sklic, 1. in 2. predhodni sestanek, 21. in 22. oktober 1921, od 1. do 30. seje, od 24. oktobra 1921 do 15. de

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 2058/2
Ref. code AP:SI AS 2058/2
Former reference codes:II , 230
Title:Stenografske beležke Zakonodajnega odbora Ljudske skupščine Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, 1. sklic, od 1. seje do 19. seje, od 3. julija 1921 do 19. oktobra 1921; 2. sklic, 1. in 2. predhodni sestanek, 21. in 22. oktober 1921, od 1. do 30. seje, od 24. oktobra 1921 do 15. decembra 1921;
Creation date(s):1921
Število strani PE:504
Archival Material Types:tiskano gradivo
Level:Združeni dokumenti

Conditions of access and use

Language:srbski
Pisava:cirilica

Information on related materials

Zunanje povezave:http://sistory.si/?urn=SISTORY:ID:2755

Additional comments

Comments:knjiga I.
 

Containers

Number:1
 

Files

Files:none
 

Usage

End of term of protection:12/31/1921
Permission required:ni omejitve
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:javno dostopno
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=351650
 
Home|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database