SI AS 2058/4 Stenografske beležke Ljudskega predstavništva Kraljevine Jugoslavije (Senata in Ljudske skupščine), izredni sklic, 1. redni sestanek senata in skupščine, 18. januarja 1932 in od 2. rednega sestanka do 5. rednega sestanka, od 25. januarja 1932 do 27. januarja 1932;, 1932 (Združeni doku

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 2058/4
Ref. code AP:SI AS 2058/4
Former reference codes:1752 608
Title:Stenografske beležke Ljudskega predstavništva Kraljevine Jugoslavije (Senata in Ljudske skupščine), izredni sklic, 1. redni sestanek senata in skupščine, 18. januarja 1932 in od 2. rednega sestanka do 5. rednega sestanka, od 25. januarja 1932 do 27. januarja 1932;
Creation date(s):1932
Število strani PE:112
Archival Material Types:tiskano gradivo
Level:Združeni dokumenti

Conditions of access and use

Language:srbski
Pisava:cirilica

Information on related materials

Zunanje povezave:http://sistory.si/?urn=SISTORY:ID:2916

Additional comments

Comments:knjiga I.
 

Containers

Number:1
 

Files

Files:none
 

Usage

End of term of protection:12/31/1932
Permission required:ni omejitve
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:javno dostopno
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=351652
 
Home|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database