SI AS 1829/378 Dosje Klanjšček Valentin, emigrant, španski borec, policijski dokumenti, fotografije, 1937-1943 (Združeni dokumenti)

Tektonika arhiva-Kontekst


Elementi identifikacije

Signatura PE:SI AS 1829/378
Signatura PE AP:SI AS 1829/378
Naslov PE:Dosje Klanjšček Valentin, emigrant, španski borec, policijski dokumenti, fotografije
Čas nastanka PE:1937 - 1943
Količina PE:1 mapa
Nivo popisa:Združeni dokumenti

Elementi dostopnosti in uporabe

Jezik:italijanski jezik
Pisava:latinica
 

Deskriptorji

Vnosi:  emigranti (Stvarna gesla\)
  Klanjšček Valentin (Fizične osebe\)
  španski borec (Stvarna gesla\)
 

Tehnične enote

Število:1
 

Uporaba

Konec nedostopnosti:31.12.1943
Potrebno dovoljenje:ni omejitve
Možnost uporabe:na razpolago
Dostopnost:javno dostopno
 

URL za določeno popisno enoto

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=402647
 
Začetna stran|Košaricanobenega vnosa|Prijava|de en fr it nl sl ar hu ro
Pregledi in iskanja po podatkovni zbirki ARS