SI AS 2111 Liberalna demokracija Slovenije, 1976-2011 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 2111
Ref. code AP:SI AS 2111
Title:Liberalna demokracija Slovenije
Creation date(s):1976 - 2011
Extent:96 škatel
Running meters:10.80
Archival Material Types:spisovno gradivo
tiskano gradivo
fotografsko gradivo
Level:Fond/zbirka

Information on context

Name of the creator / provenance:Liberalna demokracija Slovenije (1994-)
Zveza socialistične mladine Slovenije
Zveza socialistične mladine Slovenije – Liberalna stranka (1989-1990)
Demokratska stranka Slovenije (1991-1994)
Zeleni Slovenije – Ekološko socialna stranka (1989-1994)
Liberalno demokratska stranka (1990-1994)
Čas obstoja ustvarjalca:from 1990
Administration history:Liberalna demokracija Slovenije (kratica: LDS) je politična stranka, ki se postavlja v levo-sredinski spekter slovenskega političnega prostora.
Prva predhodnica današnje Liberalne demokracije Slovenije je bila Zveza socialistične mladine Slovenije (ZSMS). Zveza je bila med prvimi znanilci političnih sprememb v Sloveniji in Jugoslaviji. Na kongresu v Krškem leta 1986 se je zavzela za legalizacijo civilno-družbenih gibanj, odpravo verbalnega delikta, pravico do stavke, civilno služenje vojaškega roka, sprostitev podjetniške iniciative ... ZSMS je v nasprotju z drugimi družbenopolitičnimi organizacijami podpirala delovanje Odbora za varstvo človekovih pravic. Njegove zahteve je prenašala v slovensko skupščino. Organizacija se je 1989 preimenovala v ZSMS-Liberalna stranka in na 14. kongresu stranke, 10. novembra 1990, v Liberalno demokratsko stranko (LDS).
Današnja Liberalna demokracija Slovenije je nastala 12. marca 1994 na Bledu na združitvenem kongresu štirih strank: Liberalno-demokratske stranke, Demokratske stranke, Socialistične stranke in Zelenih – Ekološko socialne stranke. Je pravna naslednica strank, ki so jih pred združitvijo vodili: dr. Janez Drnovšek Liberalno-demokratsko stranko, Igor Bavčar Demokratsko stranko, Viktor Žakelj Socialistično stranko Slovenije in dr. Peter Tancig Zelene - Ekološko socialno stranke. Prvi predsednik Liberalne demokracije Slovenije je postal dr. Janez Drnovšek, ki je stranko vodil do izvolitve za predsednika republike decembra 2002. Po parlamentarnih volitvah leta 1992, na katerih je zmagala LDS, je bil januarja 1993 dr. Janez Drnovšek drugič izvoljen za mandatarja za sestavo vlade, v katero je povabil še Slovenske krščanske demokrate, Združeno listo socialnih demokratov in Socialdemokratsko stranko Slovenije. Svoj tretji mandat kot premier je začel januarja 1997, vodenje vlade pa je po izglasovani nezaupnici aprila 2000 predčasno končal junija 2000. Po zmagi LDS na državnozborskih tvolitvah 15. oktobra 2000 je dr. Drnovšek oblikoval že svojo četrto vlado. Na državnozborskih volitvah leta 1992 je stranka prejela 35 % glasov, na državnozborskih volitvah leta 1996 27 %, na državnozborskih volitvah leta 2000 36 % in na državnozborskih volitvah leta 2004 22,3 %.
Stranka je leta 2004 pod vodstvom Antona Ropa izgubila volitve, zato ga je 15. oktobra 2005 na položaju zamenjal Jelko Kacin. Pod vodstvom Kacina je stranka doživela novo krizo, saj jo zapustilo veliko število pomembnejših članov, prav tako pa je po javnomnenjskih anketah nazadovala na tretje mesto po podpori strankam. Zaradi tega je moral odstopiti tudi Jelko Kacin, 30. junija 2007 ga je nadomestila politično neznana pravnica Katarina Kresal. Jeseni 2008 je LDS na parlamentarnih volitvah dobila pet poslancev in je skupaj s strankami Socialni demokrati, Zares in Desus sestavila vladajočo koalicijo. Koalicija je svoj mandat zaključila predčasno, po treh letih delovanja. Na predčasnih volitvah v državni zbor 4. decembra 2011 stranka prvič v zgodovini ni prestopila parlamentarnega praga. Katarina Kresal je odstopila, marca 2012 jo je nadomestil Iztok Podbregar, ki pa je že po treh mesecih odstopil. 16. maja 2013 je bil na kongresu v Ljubljani za predsednika izvoljen nekdanji poslanec Anton Anderlič.
Archival history:Gradivo LDS je bilo v Arhiv RS prevzeto novembra 2012 v neurejenem stanju. V Arhivu je bilo gradivo urejeno in popisano ter decembra 2013 z izročiteljem sklenjena darilna pogodba.

Information on content and structure

Content:Zveza socialistične mladine Slovenije 1976-1989 (Dom na Kersnikovi 1983-1984, Mestna konferenca ZSMS Ljubljana 1976-1989, pristopne izjave 1989-1990, 13. kongres ZSMS 1989)/ Zveza socialistične mladine Slovenije – Liberalna stranka 1990-1992 (14. kongres ZSMS – Liberalne stranke 1990, korespondenca 1989-1990, gradivo za volitve 1992)/ Demokratska stranka Slovenije 1991-1994 (statut, seje glavnega odbora, gradivo lokalnih odborov, korespondenca 1992-1993, gradivo za volitve v državni zbor 1992)/ Zeleni Slovenije – Ekološko socialna stranka 1990-1992 (zaščita reke Kolpe, gradivo za volitve v državni zbor 1992)/ Liberalno demokratska stranka - Liberalna demokracija Slovenije 1990-2011 (kongresi in konference 1992-2008, zapisniki sej Sveta LDS 1990-2007, zapisniki sej Izvršnega odbora LDS 1990-2009, gradivo komisij in odborov LDS 1991-2008, gradivo lokalnih odborov in koordinacije lokalnih odborov LDS 1992-203, gradivo skupin v LDS (Mladi liberalni demokrati, Ženska mreža, Klub Minerva, Sivi panterji) 1991-2001, poslanski klub LDS 2004-2011, korespondenca LDS (prispela in odposlana pošta) 1999-2003, gradivo za volitve v državni zbor, državni svet, lokalne volitve, volitve v evropski parlament 1992-2009, sporočila za javnost 1991-2008, pristopne izjave v LDS 1991-2010
Abbreviations:DS – Demokratska stranka
KLO – koordinacija lokalnih odborov
MK ZSMS – Mestna konferenca Zveze socialistične mladine Slovenije
MLD – Mladi liberalni demokrati
LDS – Liberalno demokratska stranka/Liberalna demokracija Slovenije
RK ZSMS – Republiška konferenca Zveze socialistične mladine Slovenije
UK ZSMS – Univerzitetna konferenca Zveze socialistične mladine Slovenije
ZSMS – Zveza socialistične mladine Slovenije
System of arrangement:Gradivo fonda je razdeljeno na dva podfonda. Prvi podfond sestavljajo predhodniki Liberalne demokracije Slovenije in njej priključene stranke: Zveza socialistične mladine Slovenije, Zveza socialistične mladine Slovenije – Liberalna stranka, Demokratska stranka in Zeleni Slovenije – Ekološko socialna stranka. Drugi podfond predstavlja gradivo Liberalno demokratske stranke (oz. Liberalne demokracije Slovenije) od ustanovitve stranke leta 1992 do leta 2011. Prvi podfond je urejen po serijah, pri čemer vsaka stranka (predhodnica ali priključena stranka) predstavlja eno serijo. Znotraj serij je gradivo urejeno po vsebinskih sklopih ter znotraj posameznega vsebinskega sklopa kronološko. Drugi podfond sestavljajo serije vsebinskih sklopov gradiva, ki jih je ustvarila stranka LDS (kongresi, izvršni odbor, nadzorni odbor, svet LDS, odbori in komisije, lokalni odbori, Mladi liberalni demokrati, Ženska mreža, poslanski klub, dnevna korespondenca, volitve ...), ki so znotraj posameznega vsebinskega sklopa urejene in popisane kronološko. Posebno serijo gradiva predstavljajo članske pristopnice: v prvi seriji so pristopnice v ZSMS (1989–1990), v drugi pa v LDS (1991–2010). Pristopnice v seriji ZSMS so urejene po abecednem vrstnem redu članov. V seriji LDS je manjši del pristopnic (2 škatli) urejen po abecednem vrstnem redu članov, večji pa po tekočih številkah vstopa v stranko. Pri tem je treba pripomniti, da serija pristopnic v LDS ni popolna.

Conditions of access and use

Access regulations:Gradivo v škatlah od 70 do 96 (pristopne izjave) vsebuje tudi osebne podatke, ki so skladno z arhivsko zakonodajo nedostopni. Gradivo oz. varovani osebni podatki v njem postanejo dostopni 75 let po nastanku gradiva ali 10 let po smrti posameznika, na katerega se podatki nanašajo, če je datum smrti znan.
Language:slovenski
angleški
Finding aids:arhivski popis 2013 (Danijela Juričić Čargo, Boštjan Smole)

Information on related materials

Publications:http://www.lds.si/si/stranka/zgodovina/
http://sl.wikipedia.org/wiki/Liberalna_demokracija_Slovenije
 

Descriptors

Entries:  Liberalna demokracija Slovenije (1994-) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Zveza socialistične mladine Slovenije ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Zeleni Slovenije – ekološko socialna stranka (1989-1994) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Demokratska stranka (1991-1994) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
 

Usage

End of term of protection:12/31/2086
Permission required:_
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:varstvo osebnih podatkov
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=446909
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database