SI AS 2161 Molè Vojeslav, 1903-1975 (Fond)

Tektonika arhiva-Kontekst


Elementi identifikacije

Signatura PE:SI AS 2161
Signatura PE AP:SI AS 2161
Naslov PE:Molè Vojeslav
Čas nastanka PE:1903 - 1975
Količina PE:12 škatel
Obseg (tekoči metri):1,20
Zvrsti arhivskega gradiva:Spisovno gradivo
Fotografsko gradivo
Tiski
Nivo popisa:Fond

Elementi izvora

Ime ustvarjalca AG:Molé Vojeslav
Čas obstoja ustvarjalca:1886 - 1973
Historiat ustvarjalca:Vojeslav (Wojsław) Molè (Kanal, 14.12.1886 - Eugene, ZDA, 5. 12. 1973), umetnostni zgodovinar, arheolog, konservator, profesor in pesnik. Umetnostno zgodovino in arheologijo je študiral na Dunaju, v Krakovu in Rimu ter 1912 doktoriral na Dunaju. Do začetka prve svetovne vojne je delal pri Deželnem konservatorskem uradu za Dalmacijo v Splitu. Leta 1914 je bil kot rezervni častnik mobiliziran, na vzhodni fronti ujet in poslan v ujetništvo v Sibirijo. Tam se je med drugim habilitiral na univerzi v Tomsku. Po vrnitvi iz ujetništva je postal leta 1920 docent, ter 1924 izredni profesor za klasično arheologijo in bizantinsko umetnost na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 1926 se je preselil na Poljsko, kjer je prevzel stolico za zgodovino umetnosti slovanskih narodov na Jagelonski univerzi v Krakovu. Po začetku druge svetovne vojne, leta 1939, se je z družino umaknil v Ljubljano, kjer je v letih od 1940 do 1945 vodil stolico za bizantologijo. Predaval je tudi na oddelku za zgodovino. Leta 1946 se je vrnil v Krakov, kjer je prevzel nekdanje delo in postal 1947 redni član Poljske akademije znanosti v Krakovu, ter 1961 dopisni član SAZU. Leta 1966 se je preselil v ZDA.
Neoklasicizem in artizem sta rodila pesniške začetke Vojeslava Moleta. Toplejše so njegove pesmi, ki so nastale v ruskem ujetništvu. Mole pa je tudi upoštevan umetnostni zgodovinar. S kritičnim in esejističnim delom je povezoval Poljake in Slovence. Umetnost je pojmoval kot eno temeljnih funkcij kulture, umetnika pa kot odločujočega v kulturnem razvoju. Poljake je seznanjal z dosežki slovenske literature, Slovence pa s poljskimi umetniškimi deli. Svoje življenje je popisal v »avtobiografiji humanista« Iz knjige spominov (1970). Mole je sodeloval tudi pri enem največjih slovarskih del na Poljskem, Slovarju slovanskih starožitnosti, kjer je bil urednik in pisec člankov o najstarejši umetnosti pri Slovanih. Vojeslav Mole je bil poročen s Poljakinjo Elo Mole. Njegov sin Marijan Mole je bil priznan strokovnjak za zgodovino Irana.
Historiat PE:Gradivo sta po smrti V. Molèta hranila hčerka Jadwiga in njen mož Andrew Bajer. Po nagovarjanju doc. dr. Gašperja Cerkovnika s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani sta se gradivo odločila predati Arhivu Republike Slovenije z darilno pogodbo. Ob tem sta sama financirala prevoz iz Oregona na slovensko veleposlaništvo Washington, DC. Za transport iz ZDA v Slovenijo je poskrbelo veleposlaništvo v Washingtonu, DC - svetovalka Nuška Zakrajšek in veleposlanik dr. Božo Cerar. Gradivo je Arhiv RS prevzel 11. 1. 2017.

Elementi vsebine in ureditve

Vsebina PE:knjige, separati člankov, rokopisi in tipkopisi člankov/ dnevniki/ osebni dokumenti/ korespondenca/ fotografije
Oblika zapisa:gradivo v fizični obliki

Elementi dostopnosti in uporabe

Jezik:slovenski jezik
angleški jezik
češki jezik
francoski jezik
hrvaški jezik
italijanski jezik
latinski jezik
madžarski jezik
nemški jezik
poljski jezik
srbski jezik
španski jezik
turški jezik
Pisava:latinica
cirilica

Elementi povezav

Objave arhivskega gradiva:- (Wikipedia, https://sl.wikipedia.org/wiki/Vojeslav_Mole, 20. 1. 2017)
- Vojeslav Mole: Iz knjige spominov. Ljubljana, 1970.
- Enciklopedija Slovenije; knjiga 7, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1993
- Janež, Stanko, Pregled slovenske književnosti, Založba Obzorja Maribor, 1978
- Janja Žitnik: Vojeslav Mole: Ob stodeseti obletnici rojstva. Dostopno tudi na URL preko Digitalne knjižnice Slovenije: URN_NBN_SI_doc-RVEFVXAC.pdf
 

Deskriptorji

Vnosi:  Molè, Vojeslav (Fizične osebe\)
 

Uporaba

Konec nedostopnosti:31.12.1975
Potrebno dovoljenje:ni omejitve
Možnost uporabe:na razpolago
Dostopnost:javno dostopno
 

URL za določeno popisno enoto

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=575246
 
Začetna stran|Košaricanobenega vnosa|Prijava|de en fr it nl sl ar hu ro
Pregledi in iskanja po podatkovni zbirki ARS