040 Najvišje predstavniške, zakonodajne in izvršilne oblasti od 1991 (Skupina fondov)

Archive plan context


Ref. code:040
Ref. code AP:040
Title:Najvišje predstavniške, zakonodajne in izvršilne oblasti od 1991
Level:Skupina fondov
 

Usage

Permission required:ni omejitve
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:javno dostopno
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=653532
 
Home|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database