910 Zbirke posameznih zvrsti arhivskega gradiva (Skupina fondov)

Archive plan context


Ref. code:910
Ref. code AP:910
Title:Zbirke posameznih zvrsti arhivskega gradiva
Level:Skupina fondov
 

Usage

Permission required:ni omejitve
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:javno dostopno
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=654804
 
Home|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database