SI AS 1689 Oboroženi oddelki Koroške ljudske zveze, 1941-1942 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 1689
Ref. code AP:SI AS 1689
Former reference codes:AS 1689
Title:Oboroženi oddelki Koroške ljudske zveze
Creation date(s):1941 - 1942
Extent:32 škatel
Running meters:4.10
Level:Fond/zbirka

Information on context

Name of the creator / provenance:Führer der Wermannschaften im Kärntner Volksbund Veldes (1941-1942)
Vodja Wermannschafta v Koroški ljudski zvezi Bled (1941-1942)
Wehrmannschaftsstandarte Stein (1941-1942)
Wehrmannschaftsstandarte Kamnik (1941-1942)
Wehrmannschaftsstandarte Krainburg (1941-1942)
Wehrmannschaftsstandarte Kranj (1941-1942)
Wehrmannschaftsstandarte Radmannsdorf (1941-1942)
Wehrmannschaftsstandarte Radovljica (1941-1942)
Wehrmannschaftsstandarte Laak/Zaier (1941-1942)
Wehrmannschaftsstandarte Škofja Loka (1941-1942)
Wehrmannschaftssturm Gutenstein (1941-1942)
Wehrmannschaftssturm Guštanj (1941-1942)
Administration history:Wermannschaft na zasedenih ozemljih Gorenjske in slovenske Koroške je bil ustanovljen v okviru Koroške ljudske zveze in je bil v organizacijskem pogledu enak Wermannschaftu v Štajerski domovinski zvezi (AS 1690). Tudi vodstvo Wermannschafta v Koroški ljudski zvezi je 20. 6. 1941 prevzela SA-Gruppe Südmark s sedežem v Gradcu, vodil pa ga je vodja Wermannschafta v Koroški ljudski zvezi (Führer der Wermannschaft im Kärntner Volksbund) s sedežem na Bledu. Do novembra 1941 so v štirih Standartih (Kranj, Radovljica, Kamnik, Mežiška dolina) oziroma v 98 Sturmih zajeli 6.800 oseb (vermanov), do poletja 1942 pa 28.052. Po uvedbi Nacionalsocialistične nemške delavske stranke (NSDAP) na Gorenjskem in slovenskem Koroškem konec leta 1941 oziroma v začetku leta 1942, ko so vanjo organizacijsko vključili Koroško ljudsko zvezo, in po uvedbi oboroženih formacij NSDAP (AS 1623), so oktobra 1942 Wermannschaft na Gorenjskem in slovenskem Koroškem ukinili. Nemški okupator Wermannschafta na Gorenjskem ni uporabljal v protipartizanskem boju.
Archival history:Gradivo je leta 1959 prevzel Arhiv IZDG od Muzeja narodne osvoboditve v Ljubljani. Od novembra 1992 je v AS.

Information on content and structure

Content:odredbe/ povelja/ okrožnice/ poročila/ dopisi/ centralni oddelek/ organizacijske in akcijske zadeve/ vzgoja vermanov/ tečaji/ personalne zadeve/ disciplinske in kazenske zadeve/ blagajna/ poročila o akcijah/ zdravstvo in socialno skrbstvo/ delovodniki/

Conditions of access and use

Access regulations:Gradivo vsebuje tudi osebne podatke, ki so skladno z arhivsko zakonodajo nedostopni. Gradivo oz. varovani osebni podatki v njem postanejo dostopni 75 let po nastanku gradiva ali 10 let po smrti posameznika, na katerega se podatki nanašajo, če je datum smrti znan.
Finding aids:arhivski popis

Information on related materials

Publications:- Vodnik po arhivih Slovenije, Ljubljana 1965, str. 446 - 447
- Ferenc T., Wehrmannschaft v boju proti narodnoosvobodilni vojski na Štajerskem, Letopis Muzeja narodne osvoboditve LRS II, Ljubljana 1958, str. 143 - 153
 

Descriptors

Entries:  Führer der Wermannschaften im Kärntner Volksbund Veldes (1941-1942) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Vodja Wermannschafta v Koroški ljudski zvezi Bled (1941-1942) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Wehrmannschaftsstandarte Stein (1941-1942) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Wehrmannschaftsstandarte Kamnik (1941-1942) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Wehrmannschaftsstandarte Krainburg (1941-1942) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Wehrmannschaftsstandarte Kranj (1941-1942) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Wehrmannschaftsstandarte Radmannsdorf (1941-1942) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Wehrmannschaftsstandarte Radovljica (1941-1942) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Wehrmannschaftsstandarte Laak/Zaier (1941-1942) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Wehrmannschaftsstandarte Škofja Loka (1941-1942) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Wehrmannschaftssturm Gutenstein (1941-1942) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Wehrmannschaftssturm Guštanj (1941-1942) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
 

Usage

End of term of protection:12/31/2017
Permission required:_
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:varstvo osebnih podatkov
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/query/detail.aspx?ID=26879
 
Home|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database