SI AS 1848 Deveti korpus narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije, 1943-1945 (Fond/zbirka)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:SI AS 1848
Ref. code AP:SI AS 1848
Former reference codes:AS 1848
Title:Deveti korpus narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije
Creation date(s):1943 - 1945
Extent:74 škatel
Running meters:8.20
Level:Fond/zbirka

Information on context

Name of the creator / provenance:Tretja operativna cona Alpska (1943-1943)
Primorska operativna cona (1943-1943)
Operativni štab za zapadno Slovenijo (1943-1943)
Deveti korpus narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije (1943-1945)
Administration history:Po direktivi Vrhovnega štaba je bila decembra 1942 ustanovljena 3. operativna cona Alpska. Razformirana je bila februarja 1943, ko je bil formiran štab Primorske operativne cone. Ta je bil ukinjen 6. 10. 1943, ko je bil formiran Operativni štab za zapadno Slovenijo, ki se je 22. 12. 1943 preimenoval v 9. korpus NOV in POJ. V svojem sestavu je imel 30. divizijo z Gregorčičevo, Bazoviško, Kosovelovo in italijansko 20. Tržaško udarno brigado, 31. divizijo z Gradnikovo, Prešernovo in Vojkovo brigado in z italijansko garibaldinsko divizijo Natisone (december 1944 - april 1945) ter Operativni štab za zapadno Primorsko, imenovan 5. 11. 1944, z Beneškim in Rezijskim bataljonom.
Poleg tega so spadali v 9. korpus tudi naslednji odredi: Soški, Briško-beneški, Idrijsko-tolminski, Jeseniško-bohinjski, Južnoprimorski, Škofjeloški, Gorenjski, Dolomitski in Istrski.
V sestavi korpusa so bili še Beneški in Rezijski bataljon, 5. Prekomorska brigada, Oficirska in Podoficirska šola, Mornariška grupa, artiljerija, 2. brigada Vojske državne varnosti in pevski zbor Srečko Kosovel.
Korpusu je bila podrejena Vojna oblast z vojnimi področji in komandami mest.
Korpus je imel naslednjo notranjo organizacijo: štab, politkomisar, operacijski, obveščevalni, personalni, propagandni, sanitetni in sodni odsek, odsek za zveze in za zaledje ter identatura.
Operativno področje je obsegalo zahodni del Slovenije s Slovenskim primorjem in Trstom, Beneško Slovenijo in Rezijo, del Gorenjske in Polhograjsko hribovje. Korpus je obstajal do 16. 5. 1945 ko je poveljstvo 4. armade pritegnilo 31. divizijo v svojo sestavo, 30. divizijo pa so vključili v KNOJ.
Archival history:Glej AS 1851.

Information on content and structure

Content:spomini borcev/ kronike enot/ gradivo pevskega zbora Srečko Kosovel/ dopisi/ odredbe/ dnevna povelja/ politična poročila/ operativna poročila/ obveščevalna poročila/ personalne zadeve/ propagandna poročila/ depeše/ intendantska poročila/ sanitetna poročila/ sodni dopisi, zasliševanja, sodbe/ načrti in rezultati tekmovanj/ učni načrti in seznami tečajnikov Oficirske šole/ gradivo italijanske divizije Garibaldi Natisone/ delovodniki/

Conditions of access and use

Access regulations:Gradivo vsebuje tudi osebne podatke, ki so skladno z arhivsko zakonodajo nedostopni. Gradivo oz. varovani osebni podatki v njem postanejo dostopni 75 let po nastanku gradiva ali 10 let po smrti posameznika, na katerega se podatki nanašajo, če je datum smrti znan.
Finding aids:arhivski inventar 2009

Information on related materials

Publications:- Narodnoosvobodilna vojna na Slovenskem 1941 - 1945, Ljubljana 1976
 

Descriptors

Entries:  Tretja operativna cona Alpska (1943-1943) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Primorska operativna cona (1943-1943) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Operativni štab za zapadno Slovenijo (1943-1943) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
  Deveti korpus narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije (1943-1945) ([ARS] pravna oseba/korporativno telo\)
 

Usage

End of term of protection:12/31/2020
Permission required:_
Physical Usability:na razpolago
Accessibility:varstvo osebnih podatkov
 

URL for this unit of description

URL:http://arsq.gov.si/query/detail.aspx?ID=27322
 
Home|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in ARS database